Gerojo valdymo principų diegimo procesas

 • Kompetencijų centro vadovės dr. Vilmos Čingienės prezentacija „Nevyriausybinės sporto organizacijos ir viešojo intereso dilema arba kokia gero valdymo principų nauda: šalies strateginių sporto šakų federacijų atvejis“.
 • 2023 m. gegužės mėn. šalies strateginių sporto šakų federacijos (12) buvo paprašytos įsivertinti gerojo valdymo principų (GVP) savo veikloje diegimo lygmenį. Pateikti teiginiai yra suformuluoti, remiantis sukurtu įrankiu „Nacionalinis sporto valdymo stebėtojas“ („Play the game“, A. Geeraert, 2018).  Sporto šakų federacijos užpildė klausimyną, vertinant įgyvendinimo lygį trijų gerojo valdymo principų: Demokratinis procesas, Vidinė atskaitomybė ir kontrolė, Socialinė atsakomybė. Ketvirto – Skaidrumo principo – įgyvendinimo lygmuo buvo nustatomas pagal sporto šakų federacijų interneto svetaines. 2023 m. birželio 6 d. vyko susitikimas. Jame pristatyti tyrimo rezultatai ir vyko diskusija. 2023 m. rugsėjo mėn. Nacionalinės sporto agentūros Kompetencijų centras tęs tyrimą, kviečiant dalyvauti olimpines sporto šakas (25), neolimpines sporto šakas (24) ir neįgaliųjų sporto organizacijas (5). Spalio mėn. vyks viešas gautų tyrimo rezultatų pristatymas ir aptarimas.
  .
  Rengiantis dalyvauti tyrime, sporto organizacijoms rekomenduojama atlikti šiuos veiksmus:
  • Atlikti bandomąjį vertinimą jau parengtoje platformoje „nacionalinis stebėtojas“ (anglų. k.);
  • Išklausyti pristatymus apie GVP nuotolinio mokymosi platformoje greform.eu; (pristatymai parengti anglų k., yra subtitrai lietuvių k.);
  • Susipažinti su dokumentuSporto organizacijų gero valdymo dimensijų / principų (GVP) įgyvendinimo vertinimo teiginiai ir paaiškinimai“;
  • Susipažinti su GVP šaltinių suvestine.

Gerojo valdymo principų suvestinė

Suvestinėje pateikti paaiškinimai ir rekomendacijos, kaip įdiegti silpniausiai įgyvendintus principus.

Sportininkų darbo santykių vystymosi raiška

Tęsdama konsultacijų ciklą dėl sportininkų darbo santykių, Nacionalinė sporto agentūra pateikia 6 rekomendacijas: sutartys, dalyvavimas ir derybos, pajamos, komercinės galimybės, darbo sauga ir sveikata, socialinė apsauga. Rekomendacijos skirtos 3 suinteresuotųjų grupėms:

 • Nepriklausomoms sportininkų asociacijoms 
 • Valdžios institucijoms
 • Sporto šakų federacijoms

Pateikiamas dokumentas su visomis rekomendacijomis ir 6 skirtingi dokumentai kiekvienai rekomendacijai.

Dalis rekomendacijų yra 2–3 suinteresuotųjų grupėms ir pateiktos lapo viršutinėje dalyje.

Dalis pateikiamų rekomendacijų yra gerojo valdymo principų diegimo sudedamoji dalis. Kviečiame konsultuotis, įgyvendinant rekomendacijas sporto šakų federacijų ir sporto organizacijų veikloje.

Strateginis veiklos planas