Data Dokumentas
2024-04-22 2024 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. VF-2024/13 „Dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo nacionalinei fizinio aktyvumo programai, skirtai masiniams fizinio aktyvumo renginiams organizuoti“
2024-04-17 2024 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. VF-2024/12 „Dėl Kvietimo teikti paraiškas 2024 metų Ukrainos aukšto meistriškumo sporto komandoms finansuoti patvirtinimo“
2024-03-01 2024 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. VF-2024/6 „Dėl valstybės biudžeto lėšų 2024 metų tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms organizuoti ir vykdyti skyrimo“
2024-02-12 2024 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. VF-2024/5 „Dėl lėšų skyrimo 2024 metų aukšto meistriškumo studentų sporto programai įgyvendinti“
2024-01-29 2024 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. V-2024/13 „Dėl 2024 metų kvietimo dalyvauti nacionalinės fizinio aktyvumo programos, skirtos masiniams fizinio aktyvumo renginiams organizuoti, finansavimo konkurse patvirtinimo“
2024-01-22 2024 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. V-2024/6 „Dėl 2024 metų kvietimų teikti paraiškas nacionaliniams ir regioniniams fizinio aktyvumo projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis, patvirtinimo“
2024-01-18 2024 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. VF-2024/4 „Dėl lėšų skyrimo asmenų su negalia sporto organizacijų 2024 metų aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti“
2024-01-17 2024 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. VF-2024/3 „Dėl lėšų skyrimo 2024 metų aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti“
2024-01-08 2024 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. V-10 „Dėl 2024 metų nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų, sporto bazių pagerinimo projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis prioritetų ir specialiųjų vertinimo kriterijų nustatymo“
2024-01-05 2024 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. VF-2024/1 „Dėl finansavimo skyrimo“
2024-01-04 2024 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. V-2024/3 „Dėl Konkurso sąlygų 2024 metų tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms finansuoti patvirtinimo“
2023-12-22 2023 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1599 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto bazių pagerinimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2023-11-16 2023 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. VF-2023/12 „Dėl papildomų lėšų 2023 metų aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti skyrimo“
2023-10-25 2023 m. spalio 25 d. nutarimas Nr. 821 „Dėl Sporto registro įsteigimo, Sporto registro nuostatų patvirtinimo ir Sporto registro veiklos pradžios nustatymo“
2023-10-13 2023 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. VF-2023/9 „Dėl valstybės biudžeto lėšų paskyrimo 2023 metų kvietimo nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms“
2023-10-05 2023 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. V-2023/107 „Dėl 2023 metų kvietimo teikti paraiškas nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms, finansuojamoms valstybės biudžeto lėšomis, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo“
2023-09-08 2023 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. V-2023/95 „Dėl 2023 metų kvietimo teikti paraiškas nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms, finansuojamoms valstybės biudžeto lėšomis, patvirtinimo“
2023-07-21 2023 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-2023/71 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2023 metų kvietimo nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams“
2023-06-15 2023 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V-838 „Dėl nacionalinių fizinio aktyvumo programų sąrašo ir nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms keliamų reikalavimų patvirtinimo “
2023-06-15 2023 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V-824 „Dėl nacionalinių fizinio aktyvumo programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“
2023-03-24 2023 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. V-2023/23 „Dėl 2023 metų kvietimo teikti paraiškas nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis, patvirtinimo"
2023-03-14 2023 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. V-326 „Dėl 2023 metų nacionalinių fizinio aktyvumo projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis prioriteto ir specialiųjų vertinimo kriterijų nustatymo“
2023-03-14 2023 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. V-327 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2023-03-08 2023 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. V-267 „Dėl Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo"
2022-11-28 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. V-1871 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“
2022-10-03 2022 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. V-1569 „Dėl Aukšto meistriškumo studentų sporto programos finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“
2022-08-24 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V-1268 „Dėl Finansavimo tvarkos Ukrainos aukšto meistriškumo sporto komandoms aprašo patvirtinimo“
2022-08-01 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-1202 „Dėl strateginių sporto šakų kriterijų nustatymo 2022-2025 metams“
2022-07-07 2022 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. V-1127 „Dėl įgaliojimų biudžetinei įstaigai Nacionalinei sporto agentūrai prie Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos suteikimo“
2022-07-01 2022 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-1112 „Dėl Valstybės stipendijų sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2022-07-01 2022 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-1111 „Dėl Rentų buvusiems sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2022-07-01 2022 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-1110 „Dėl Valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2022-04-27 2022 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. 418 „Dėl biudžetinės įstaigos Nacionalinės sporto agentūros įsteigimo“
2022-01-18 Lietuvos Respublikos sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymas
2022-01-03 2022 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. V-1 „Dėl strateginių sporto šakų sąrašo patvirtinimo“
2019-09-17 2019 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. V-1028 „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sportiniu ugdymu programas), tikslinio finansavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo “
2019-09-04 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. V-976 „Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo”
2019-06-28 2019 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-759 „Dėl Nacionalinės sporto tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“
2019-05-23 2019 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl informavimo apie sportininko baigiamą ar atnaujinamą karjerą"
2019-02-08 2019 m. vasario 8 d. įsakymas V-103 „Dėl kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
2002-05-13 2002 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. 666 „Dėl Nacionalinės sporto tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“
2000-08-16 2000 m. rugpjūčio 16 d. nutarimas Nr. 927 „Dėl valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams dydžių nustatymo ir Valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
1995-12-20 Lietuvos Respublikos sporto įstatymas Nr. I-1151
Pagal pateiktus kriterijus dokumentų nerasta.