Data Dokumentas
2024-03-01 2024 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. VF-2024/6 „Dėl valstybės biudžeto lėšų 2024 metų tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms organizuoti ir vykdyti skyrimo“
2024-02-26 2024 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. Nr. V-2024/27 „Dėl 2024 metų nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų, finansuojamų Sporto rėmimo fondo lėšomis, konkursuose pateiktų ir užregistruotų paraiškų sąrašų patvirtinimo“
2024-02-20 2024 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. V-2024/23 „Dėl 2024 metų nacionalinės fizinio aktyvumo programos, skirtos masiniams fizinio aktyvumo renginiams organizuoti, finansavimo konkurse pateiktų ir užregistruotų paraiškų sąrašo patvirtinimo“
2024-02-12 2024 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. VF-2024/5„Dėl lėšų skyrimo 2024 metų aukšto meistriškumo studentų sporto programai įgyvendinti“
2024-01-22 2024 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. V-2024/6 „Dėl 2024 metų kvietimų teikti paraiškas nacionaliniams ir regioniniams fizinio aktyvumo projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis, patvirtinimo“
2024-01-18 2024 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. VF-2024/4 „Dėl lėšų skyrimo asmenų su negalia sporto organizacijų 2024 metų aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti“
2024-01-17 2024 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. VF-2024/3 „Dėl lėšų skyrimo 2024 metų aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti“
2024-01-10 2024 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. VF-2024/2 „Dėl 2024 metų kvietimo teikti paraiškas sporto bazių pagerinimo projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis, patvirtinimo“
2024-01-08 2024 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. V-10 „Dėl 2024 metų nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų, sporto bazių pagerinimo projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis prioritetų ir specialiųjų vertinimo kriterijų nustatymo“
2024-01-04 2024 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. V-2024/3 „Dėl Konkurso sąlygų 2024 metų tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms finansuoti patvirtinimo“
2023-12-23 2023 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-1590 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. V-267„Dėl Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
2023-12-22 2023 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1599 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto bazių pagerinimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2023-11-27 2023 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. V-1487 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1871 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
2023-11-16 2023 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. VF-2023/12 „Dėl papildomų lėšų 2023 metų aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti skyrimo“
2023-10-27 2023 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. VF-2023/11 „Dėl valstybės biudžeto lėšų 2023 metų tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms organizuoti ir vykdyti skyrimo“
2023-10-25 2023 m. spalio 25 d. nutarimas Nr. 821 „Dėl Sporto registro įsteigimo, Sporto registro nuostatų patvirtinimo ir Sporto registro veiklos pradžios nustatymo“
2023-10-13 2023 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. VF-2023/9 „Dėl valstybės biudžeto lėšų paskyrimo 2023 metų kvietimo nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms“
2023-10-04 2023 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 2023/6 „Dėl lėšų skyrimo Ukrainos aukšto meistriškumo sporto komandoms finansuoti“
2023-09-13 2023 m. rugsėjo 13 d. įsakymas Nr. V-2023/97 „Dėl konkurso sąlygų 2023 metų tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms finansuoti patvirtinimo“
2023-09-08 2023 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. V-2023/95 „Dėl 2023 metų kvietimo teikti paraiškas nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms, finansuojamoms valstybės biudžeto lėšomis, patvirtinimo“
2023-09-07 2023 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-1176 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. birželio 15 d. įsakymo nr. V-824 „Dėl nacionalinių fizinio aktyvumo programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
2023-08-30 2023 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-2023/94 „Dėl 2023 metų kvietimo teikti paraiškas nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms, finansuojamoms valstybės biudžeto lėšomis, neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimų paraiškų sąrašo patvirtinimo“
2023-08-18 2023 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. V-2023/89 „Dėl kvietimo teikti paraiškas 2023 metų Ukrainos aukšto meistriškumo sporto komandoms finansuoti patvirtinimo“
2023-07-21 2023 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-2023/71 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2023 metų kvietimo nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams“
2023-07-03 2023 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. VF-2023/5 „Dėl 2023 metų kvietimo teikti paraiškas nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms, finansuojamoms valstybės biudžeto lėšomis“
2023-07-03 2023 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. V-937 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. V-327 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
2023-07-03 2023 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. V-934 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo bei sporto bazių pagerinimo projektų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“
2023-06-15 2023 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V-832 „Dėl Nacionalinės sporto agentūros prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“
2023-06-15 2023 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V-831 „Dėl Nacionalinės sporto agentūros prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2023 metų veiklos plano patvirtinimo“
2023-06-15 2023 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V-838 „Dėl nacionalinių fizinio aktyvumo programų sąrašo ir nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms keliamų reikalavimų patvirtinimo “
2023-06-15 2023 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V-824 „Dėl nacionalinių fizinio aktyvumo programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“
2023-06-07 2023 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. V-2023/58 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“
2023-05-10 2023 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-2023/47„Dėl 2023 metų kvietimo teikti paraiškas nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo“
2023-04-27 2023 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. V-2023/42 „Dėl 2023 metų kvietimo teikti paraiškas nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams, finansuojamiems sporto rėmimo fondo lėšomis, pateiktų paraiškų sąrašo patvirtinimo“
2023-04-25 2023 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. V-588 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1268 „Dėl Finansavimo tvarkos Ukrainos aukšto meistriškumo sporto komandoms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
2023-04-25 2023 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. V-2023/41 „Dėl valstybės biudžeto lėšų tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms skyrimo"
2023-03-24 2023 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. V-2023/23„Dėl 2023 metų kvietimo teikti paraiškas nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis, patvirtinimo"
2023-03-16 2023 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-2023/22 „Dėl Nacionalinės sporto agentūros prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos direktoriaus 2023 m. kovo 14 d. dienos įsakymo Nr. V-2023/19 „Dėl konkurso sąlygų 2023 metų Tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms finansuoti patvirtinimo“ pakeitimo“
2023-03-14 2023 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. V-326 „Dėl 2023 metų nacionalinių fizinio aktyvumo projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis prioriteto ir specialiųjų vertinimo kriterijų nustatymo“
2023-03-14 2023 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. V-327 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2023-03-14 2023 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. V-2023/19 „Dėl konkurso sąlygų 2023 metų Tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžybų finansuoti patvirtinimo“
2023-03-08 2023 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. V-267 „Dėl Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo"
2023-02-08 2023 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-2023/11 1 priedas „2023 m. Aukšto meistriškumo sporto programų kontrolės planas"
2023-01-20 2023 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. VF-2023/3 „Dėl lėšų skyrimo 2023 metų aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti“
2022-12-30 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-2041 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Strateginių sporto šakų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
2022-12-22 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-2022/211 „Dėl finansavimo skyrimo“
2022-12-19 2022 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 2022-24011 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1871 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
2022-11-28 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. V-1871 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“
2022-10-07 2022 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. V-177 „Dėl finansavimo skyrimo“
2022-10-03 2022 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. V-1569 „Dėl Aukšto meistriškumo studentų sporto programos finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“
2022-09-15 2022 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. V-1436 „Dėl lėšų skyrimo paralimpiniam, regos, klausos, judėjimo ar intelekto negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų 2022 m. aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti“
2022-08-17 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. V-1251 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl 2022 m. aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
2022-08-17 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. V-1252 „Dėl komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“
2022-08-16 2000 m. rugpjūčio 16 d. nutarimas Nr. 927 „Dėl Valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams dydžio nustatymo“ (suvestinė redakcija nuo 2022-07-01 iki 2024-12-31)
2022-08-05 2022 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. V-1222 Dėl lėšų skyrimo į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų federacijų 2022 m. aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti
2022-08-05 2022 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. V-1218 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl 2022 m. aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
2022-08-05 2022 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. V-1219 „Dėl 2022 m. aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pakeitimo ar papildomų lėšų programoms įgyvendinti skyrimo, išvadų ir rekomendacijų rengimo komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“
2022-08-05 2022 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. V-1220 „Dėl 2022 m. paralimpiniam, regos, klausos, judėjimo ar intelekto negalią turinčių asmenų sporto judėjimams lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo papildomo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“
2022-08-04 2022 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. V-1217 „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sportiniu ugdymu programas), finansavimo ir valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pakeitimo išvadų ir rekomendacijų rengimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“
2022-08-01 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-1202 „Dėl strateginių sporto šakų kriterijų nustatymo 2022 metams“
2022-07-14 2022 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. V-1151 „Dėl kai kurių švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
2022-07-12 2019 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-818 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 759 „Dėl Nacionalinės sporto tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“
2022-07-07 2022 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. V-1127 „Dėl įgaliojimų biudžetinei įstaigai Nacionalinei sporto agentūrai prie Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos suteikimo“
2022-07-01 Lietuvos Respublikos sporto įstatymas Nr. I-1151
2022-07-01 2022 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-1113 “Dėl 2022 m. aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo”
2022-07-01 2022 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-1112 „Dėl Valstybės stipendijų sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2022-07-01 2022 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-1111 „Dėl Rentų buvusiems sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2022-07-01 2022 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-1110 „Dėl Valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2022-06-29 2022 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 693 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“
2022-06-22 2022 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-1019 „Dėl Nacionalinės sporto agentūros prie Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatų patvirtinimo“
2022-04-27 2022 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. 418 „Dėl biudžetinės įstaigos Nacionalinės sporto agentūros įsteigimo“
2020-06-05 2020 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. V-869 "Dėl Sporto renginių atvirose ir uždarose erdvėse organizavimo rekomendacijų patvirtinimo"
2020-06-01 2020 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. V-819 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-110 „Dėl lėšų skyrimo“ pakeitimo"
2020-05-15 2020 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. V-726 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-110 „Dėl lėšų skyrimo“ pakeitimo"
2020-04-28 2020 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-640 "Dėl lėšų skyrimo 2020 m. Nacionalinei antidopingo programai įgyvendinti"
2020-04-22 2020 m. balandžio 22 d. įsakymas nr. V-595 "Dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su kvalifikacijos tobulinimu"
2020-01-29 2020m sausio 29 d. įsakymas Nr. V-127 "Dėl 2020 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo"
2019-09-17 2019 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. V-1028 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sportiniu ugdymu programas), tikslinio finansavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo “
2019-09-04 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. V-976 “Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo”
2019-06-28 2019 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-759 „Dėl Nacionalinės sporto tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“
2019-06-18 2019-06-18 įsakymas Nr. V-727 „Dėl mokymų, suteikiančių teisę dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistu arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriumi, organizavimo ir įgytų kompetencijų tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2019-05-23 2019-05-23 įsakymas Nr. V-632 „Dėl informavimo apie sportininko baigiamą ar atnaujinamą karjerą"
2019-05-20 2019-05-20 įsakymas Nr. V-601 „Dėl komisijos sudarymo ir jos reglamento patvirtinimo“
2019-05-16 2019-05-16 įsakymas Nr. 563 „Dėl 2019–2020 metų strateginių sporto šakų sąrašo patvirtinimo“
2019-04-30 2019-04-30 nutarimas Nr. 439 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 823 „Dėl prisijungimo prie Išplėstinio dalinio susitarimo dėl sporto“ pakeitimo“
2019-02-28 2019-02-28 įsakymas V-177 „Dėl sporto grupės nuostatų patvirtinimo“
2019-02-08 2019-02-08 įsakymas V-103 "Dėl kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Pagal pateiktus kriterijus dokumentų nerasta.