• Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. rugsėjo 30 d.
  • Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. gruodžio 31 d.
  • Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. kovo 31 d.
  • Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. birželio 30 d.