Šioje skiltyje bus pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS) skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias Nacionalinė sporto agentūra sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.