• Sudaro sąlygas sporto organizacijoms gerinti veiklą:
  • Sporto šakų federacijų konsultavimas;
  • Konsultacijos nacionalines fizinio aktyvumo programas bei nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektus ir sporto bazių pagerinimo projektus rengiančioms ar įgyvendinančioms sporto organizacijoms;
  • Stebėjimas ir analizė, kaip sporto organizacijos gerina veiklos kokybę ir vykdo gerosios praktikos sklaidą, siekiant stiprinti sporto organizacijų gebėjimus diegiant geros valdysenos, veiklos skaidrumo ir kokybės principus;
  • Užsienio valstybių patirties sporto organizacijų valdysenos, veiklos skaidrumo ir kokybės vadybos klausimais analizė;
  • Konsultacijos aukšto meistriškumo sportininkams dėl dvikryptės karjeros.