Valstybės paskolų studijoms kompensavimas sportininkams:

Europos komisijos finansuoto projekto „Sportininkų galios stiprinimas sporte“ pateiktis.

Erasmus+ programos projektų rezultatai:

  • Good Governance in the Employment Relations of Athletes in Olympic Sports in Europe: Understanding – Evaluating – Improving:

https://www.ltusportas.lt/wp-content/uploads/2023/03/Good-governance-in-the-employment-relations-of_athlets.pdf

Sportininkų darbo santykių vystymosi raiška

Tęsdama konsultacijų ciklą dėl sportininkų darbo santykių, Nacionalinė sporto agentūra pateikia 6 rekomendacijas: sutartys, dalyvavimas ir derybos, pajamos, komercinės galimybės, darbo sauga ir sveikata, socialinė apsauga. Rekomendacijos skirtos 3 suinteresuotųjų grupėms:

  • Nepriklausomoms sportininkų asociacijoms 
  • Valdžios institucijoms
  • Sporto šakų federacijoms

Pateikiamas dokumentas su visomis rekomendacijomis ir 6 skirtingi dokumentai kiekvienai rekomendacijai.

Dalis rekomendacijų yra 2–3 suinteresuotųjų grupėms ir pateiktos lapo viršutinėje dalyje.

Dalis pateikiamų rekomendacijų yra gerojo valdymo principų diegimo sudedamoji dalis. Kviečiame konsultuotis, įgyvendinant rekomendacijas sporto šakų federacijų ir sporto organizacijų veikloje.