Valstybės biudžeto lėšomis yra finansuojamos olimpiniam, paralimpiniam, regos, klausos, judėjimo ar intelekto negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų, sporto šakų federacijų veiklos, susijusios su:

  • sportininkų rengimu ir jų dalyvavimu tarptautinėse sporto varžybose;
  • sporto pratybų, aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų ir sporto renginių organizavimu;
  • pasaulinio antidopingo kodekso įgyvendinimu;
  • brutalaus žiūrovų elgesio prevencijos, kovos su manipuliavimu sporto varžybomis vykdymu.

Nuo 2022 m. liepos 7 d. aukšto meistriškumo sporto finansavimą administruoja Nacionalinė sporto agentūra.

2023 METAI:

2024 METAI: