• Ar galioja (ir iki kada) mano turimas Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas? Kur tai parašyta?
  • Pagal Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1540 2 straipsnio pakeitimo įstatymą asmenys, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos buvo išduoti kūno kultūros ir sporto veiklos leidimai ir šių leidimų galiojimo terminas nebuvo pasibaigęs, yra laikomi įgijusiais fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialisto (toliau – fizinio aktyvumo ar sporto specialistas) arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriaus (toliau – instruktorius) statusą iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos ir turi teisę dirbti fizinio aktyvumo ar sporto specialistais arba instruktoriais ar teikti fizinio aktyvumo ar sporto specialistų paslaugas iki 2030 m. rugsėjo 1 d.

    Šio įstatymo 1 straipsniu pakeistos Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1540 2 straipsnio 7 dalies nuostatos taikomos, kai šio įstatymo 1 straipsnyje nurodyti asmenys ne vėliau kaip per 2 metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos pradeda mokytis arba studijuoti pagal programas, kurias baigus asmeniui suteikiama teisė dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto treneriu arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriumi.

  • Kur galiu rasti informaciją apie vykdomus kursus ir studijas sporto treneriams bei instruktoriams?