• Nacionalinės sporto agentūros darbo apmokėjimo sistema.
  • Nacionalinės sporto agentūros karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis.