Bendradarbiavimas su Lietuvos savivaldybių sporto vadovų asociacija

  • 2022 m. lapkričio 25 d. Klaipėdos forumo programa;
  • Klaipėdos forume priimtas rezoliucijos projektas „Dėl aukšto meistriškumo sporto sistemos tobulinimo savivaldybėse“

Sportininkų rengimo centrų rekomendacijos (rengiama)

Bendradarbiavimas su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis

  • 2024 m. sausio mėn. 9 d. susitikimo su šalies aukštosios mokyklomis programa (darbotvarkė);
  • Prezentacija „Sporto mokslo situacijos apžvalga“ (dr. Aurelijus Domeika, dr. Vilma Čingienė, Albertas Savanevičius, Kompetencijų centras).