Nacionalinė sporto agentūra (NSA) prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos:

  • įgyvendina valstybės sporto politiką aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo srityse. Agentūroje sutelktos ir visos šalies sporto finansavimo funkcijos, vienodas dėmesys skiriamas olimpiniam ir paralimpiniam sportui, visuomenės fiziniam aktyvumui. NSA rūpinasi sporto infrastruktūra ir sportininkų teisėmis, padeda šalies sporto šakų federacijoms ir organizacijoms diegti bei stiprinti gerojo valdymo principus;
  • administruoja valstybės sportininkų stipendijų, premijų, rentų skyrimą;
  • skelbia fizinio aktyvumo projektų ir programų konkursus, administruoja aukšto meistriškumo sporto, fizinio aktyvumo ir sporto infrastruktūros lėšas. Metinis biudžetas – apie 60 mln. eurų.

Agentūros veiklos tikslai:

  • Sudaryti sąlygas efektyviam sportininkų rengimui;
  • Didinti gyventojų fizinį aktyvumą Lietuvoje;
  • Gerinti ir plėtoti Lietuvos sporto infrastruktūrą;
  • Sudaryti sąlygas sporto organizacijoms gerinti veiklos kokybę.