• Sudaro sąlygas efektyviam sportininkų rengimo procesui;
  • Administruoja ir finansuoja olimpiniam, paralimpiniam regos, klausos, judėjimo ar intelekto negalią turinčių asmenų sporto, studentų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų , sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo sporto programas;
  • Administruoja ir finansuoja į tarptautinės sporto šakos federacijos kalendorių įtrauktų tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimą Lietuvoje;
  • Administruoja ir finansuoja pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, vykdomą kartu su sportiniu ugdymu, skirtu išskirtinių sportinių gabumų turintiems mokiniams;
  • Skatina sportininkus ir jų trenerius už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus;
  • Moka valstybės premijas už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus;
  • Skiria ir moka valstybės stipendijas;
  • Skiria rentas buvusiems sportininkams;
  • Teikia pasiūlymus dėl pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo sportininkams ir dėl pasižymėjusių sportininkų ir jų trenerių, sporto nevyriausybinių organizacijų darbuotojų valstybės apdovanojimų;
  • Analizuoja užsienio valstybių patirtį aukšto meistriškumo sporto klausimais.