Valstybės biudžeto lėšomis yra finansuojamas Lietuvos Respublikoje organizuojamų tarptautinių aukšto meistriškumo sporto (TAMS) varžybų projektai, kurie atrenkami pagal:

  • specialiuosius kriterijus;
  • bendruosius kriterijus;
  • nustatytus reikalavimus TAMS varžybų projektams.

2023 METAI:

  • TAMS varžybų paraiškos teikiamos 2023 m. organizuojamoms TAMS varžyboms vyksiančioms nuo 2023 m. kovo 8 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. iš dalies finansuoti;
  • Minimali skiriama suma vienam projektui – 20 tūkst. Eur, maksimali skiriama suma negali viršyti 500 tūkst. Eur;
  • TAMS varžybų vykdytojai turi prisidėti nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis – 10 proc. nuo panaudotos valstybės biudžeto lėšų sumos, prisidėdami prie kiekvienos sąmatos išlaidų dalies;
  • 2023 m. TAMS varžyboms finansuoti skiriama 1,15 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų. 2023 m. finansavimas skirtas 30 tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų.

DOKUMENTAI:

  • Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašas;
  • Įsakymas dėl konkurso sąlygų 2023 metų tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms finansuoti patvirtinimo;
  • Įsakymas dėl valstybės biudžeto lėšų tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms skyrimo.