Valstybės biudžeto lėšomis yra finansuojamas Lietuvos Respublikoje organizuojamų tarptautinių aukšto meistriškumo sporto (TAMS) varžybų projektai, kurie atrenkami pagal:

 • specialiuosius kriterijus;
 • bendruosius kriterijus;
 • nustatytus reikalavimus TAMS varžybų projektams.

2023 METAI:

 • TAMS paraiškos teikiamos 2023 m. organizuojamoms TAMS varžyboms iš dalies finansuoti, vyksiančioms nuo 2023 m. kovo 8 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d., iš dalies finansuoti;
 • Minimali skiriama suma vienam projektui – 20 tūkst. Eur, maksimali skiriama suma negali viršyti 500 tūkst. Eur;
 • TAMS varžybų vykdytojai turi prisidėti nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis – 10 proc. nuo panaudotos valstybės biudžeto lėšų sumos, prisidėdami prie kiekvienos sąmatos išlaidų dalies;
 • 2023 m. TAMS varžyboms finansuoti skiriama 1,15 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų. 2023 m. finansavimas skirtas 30 tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų.

DOKUMENTAI:

 • Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašas;
 • Įsakymas dėl konkurso sąlygų 2023 metų tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms finansuoti patvirtinimo;
 • Įsakymas dėl valstybės biudžeto lėšų tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms skyrimo.
 • Įsakymas dėl valstybės biudžeto lėšų tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms skyrimo.
 • Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu komisijos 2023 m. spalio 27 d. posėdžio protokolas Nr. PR-2023/61.

2024 METAI:

 • TAMS paraiškos teikiamos 2024 m. organizuojamoms TAMS varžyboms iš dalies finansuoti, vyksiančioms nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.
 • Minimali skiriama suma vienam projektui – 20 tūkst. Eur, maksimali skiriama suma negali viršyti 500 tūkst. Eur;
 • TAMS varžybų vykdytojai turi prisidėti nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis – 10 proc. nuo panaudotos valstybės biudžeto lėšų sumos, prisidėdami prie kiekvienos sąmatos išlaidų dalies;
 •  2024 m. TAMS varžyboms finansuoti skirta 1 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų. 2024 m. finansavimas skirtas 5 tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms.

DOKUMENTAI:

 • Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo pakeitimas;
 • Įsakymas dėl konkurso sąlygų 2024 metų tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms finansuoti patvirtinimo.
 • Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu komisijos 2024 m. kovo 1 d. posėdžio protokolas Nr. PR-2024/14