• Didina gyventojų fizinį aktyvumą Lietuvoje;
  • Administruoja ir finansuoja nacionalines fizinio aktyvumo programas, nacionalinius ir regioninius fizinio aktyvumo projektus;
  • Organizuoja ir atlieka projektų atranką, priima sprendimus dėl projektų atitikties švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytiems administracinės atitikties kriterijams, rengia išvadas dėl projektų finansavimo finansuoti vertinimo ir teikia jas komisijai;
  • Vykdo programų ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, įskaitant prevencinę viešųjų pirkimų kontrolę ir stebėseną, išlaidų pagrįstumo ir teisėtumo vertinimą įgyvendinamose programose bei projektuose ir dėl jų priima sprendimus;
  • Prižiūri projektų tęstinumo įsipareigojimų vykdymą įgyvendinus projektus.

Daugiau informacijos apie fizinio aktyvumo veiklas ir 2019-2022 m. kvietimus rasite svetainėje https://www.srf.lt

Dėmesio!

Informacija apie kvietimą teikti paraiškas fizinio aktyvumo skatinimo projektams 2023 metams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis, bus paskelbta https://www.ltusportas.lt/

Naują kvietimą planuojama skelbti 2023 m. vasario mėn.