Gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas yra Fizinio aktyvumo skyriaus strateginis tikslas, numatytas Nacionalinės sporto agentūros 2023–2025 m. strateginiame veiklos plane.

Fiziškai aktyvi, sveika visuomenė yra stiprios valstybės pagrindas. Šių laikų tendencijos (technologijų plėtra, sėslus gyvenimo būdas ir kt.) lemia vis mažėjantį gyventojų fizinį aktyvumą ir blogėjančią fizinę būklę (ypač jaunų žmonių), todėl būtinas valstybės ir savivaldybės institucijų koordinuotas veikimas, siekiant minimizuoti neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Siekiant didesnės pažangos ilgalaikėje perspektyvoje, svarbu parinkti tinkamas priemones vaikų fiziniam aktyvumui skatinti. Pasinaudojant natūraliu vaikų polinkiu judėti, imlumu naujoms fizinio aktyvumo veikloms, su ribotais ištekliais galima užtikrinti ilgalaikę naudą – įgiję įprotį būti fiziškai aktyviais, vaikai tuo naudosis ir tuo dalinsis visą tolesnį savo gyvenimą, įtraukdami, skatindami ir kitus žmones, ypač savo šeimos narius ir draugus.

Masinis vaikų fizinis aktyvumas ypač svarbus, identifikuojant sportui gabiausius vaikus, kuriems laiku pasiūlytos priemonės padėtų formuotis ir tapti sportininkais. Įgyvendinant šį prioritetą, svarbu sistemiškai įvertinti atskirų fizinį aktyvumą skatinančių priemonių veiksmingumą ir sutelkti skiriamas valstybės biudžeto lėšas į priemones, kurios yra pamatuojamai veiksmingiausios, lemiančios esminę pažangą šioje srityje.

Fizinio aktyvumo skyriaus veiklos ataskaitos: