Valstybės biudžeto lėšomis yra finansuojamas studentų sporto judėjimas Lietuvoje, vadovaujančios nevyriausybinės organizacijos parengta 4 kalendorinių metų trukmės aukšto meistriškumo studentų sporto programa susijusi su:

  • sportininkų rengimu ir jų dalyvavimu nacionalinėse ir tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose, sporto pratybų, aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų ir sporto renginių organizavimu;
  • pasaulinio antidopingo kodekso įgyvendinimu, brutalaus žiūrovų elgesio prevencija, kovos su manipuliavimu aukšto meistriškumo sporto varžybomis vykdymu.
  • 2023 m. Lietuvos studentų sporto asociacijai 2023 metų aukšto meistriškumo studentų sporto programai įgyvendinti skirta 300 tūkst. Eur.
  • 2024 m. Lietuvos studentų sporto asociacijai 2024 metų aukšto meistriškumo studentų sporto programai įgyvendinti skirta 400 tūkst. Eur.

DOKUMENTAI:

  • Aukšto meistriškumo studentų sporto programos finansavimo sąlygų aprašas;
  • Įsakymas „Dėl lėšų skyrimo 2023 metų aukšto meistriškumo studentų sporto programai įgyvendinti“;
  • Įsakymas „Dėl lėšų skyrimo 2024 metų aukšto meistriškumo studentų sporto programai įgyvendinti“.