Valstybės biudžeto lėšomis yra finansuojama sporto gimnazijų mokinių sportinio meistriškumo didinimo programa. Lėšos skiriamos sporto gimnazijų mokinių mokomosioms treniruočių stovykloms (išskyrus mokomąsias treniruočių stovyklas, vykdomas miestuose, kuriuose yra įsteigtos sporto mokyklos ir sporto gimnazijos), dalyvavimui sporto varžybose, sportinei aprangai ir avalynei, sporto inventoriui, sporto inventoriaus priežiūros priemonėms ir medžiagoms, maisto papildams, sportininkų reabilitacijos ir gydymo priemonėms, moksliniams tyrimams.

2023 m. 

  • Šiaulių sporto gimnazijos mokinių sportiniam meistriškumui didinti skirta 159 115 Eur;
  • Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos mokinių sportiniam meistriškumui didinti – 186 498 Eur;
  • Vilniaus Ozo gimnazijos mokinių sportiniam meistriškumui didinti – 233 585 Eur.

Dokumentai:

  • Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sportiniu ugdymu programas), tikslinio finansavimo sąlygos ir tvarkos aprašas.
  • Įsakymas dėl finansavimo skyrimo (nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.).
  • Įsakymas dėl finansavimo skyrimo (nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.).