Dokumentai, teikiantiems fizinio aktyvumo projektų paraiškas

  • Lietuvos Respublikos sporto įstatymas;
  • Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių projektų finansavimo tvarkos aprašas;

2023 m. kvietimas teikti nacionalinių fizinio aktyvumo projektų paraiškas

  1. Paraiškos forma (Aprašo 1 priedas);
  2. Paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimo forma (Aprašo 2 priedas);
  3. Paraiškos turinio, išlaidų tinkamumo ir pagrįstumo vertinimo forma (Aprašo 3 priedas);
  4. Projekto tarpinės veiklos ataskaitos ir mokėjimo prašymo forma (Aprašo 4 priedas);
  5. Projekto galutinės veiklos ataskaitos ir mokėjimo prašymo forma (Aprašo 5 priedas);
  6. Projekto veiklų tvarkaraščio forma (Aprašo 6 priedas);
  7. Paraiškos atsisakymo forma.