• Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politika.

Situacijos analizė korupcijos toleravimo lygiui nustatyti

2023 m. III ketvirtį Nacionalinėje sporto agentūroje prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau — NSA) pirmą kartą buvo atliktas NSA atsparumo korupcijai lygio (toliau – AKL) vertinimas.

2018 m., vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 16 str. 3 dalimi ir siekiant šio įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų tikslų, NSA buvo atlikta vidinės situacijos analizė, kurios tikslas nustatyti tolerancijos korupcijai lygį NSA. Analizė buvo atliekama, vykdant NSA valstybės tarnautojų ir darbuotojų (toliau kartu vadinama NSA darbuotojai) anoniminę apklausą, prašant užpildyti šią anketą.

Apklausos anketos klausimai buvo suformuluoti norint įvertinti:

  • korupcijos reiškinio paplitimą NSA;
  • korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų toleravimo lygį;
  • NSA darbuotojų sąmoningumo lygį šioje srityje ir pasirengimą dalyvauti, įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones NSA.

Apklausos rezultatai. Apie 90 proc., apklausoje dalyvavusių NSA darbuotojų mano, kad NSA nėra toleruojama korupcija. Daugiau nei 80 proc. apklausoje dalyvavusių NSA darbuotojų pasiryžę pranešti apie jiems žinomą korupcijos atvejį. Visi apklaustieji įsitikinę, kad NSA nėra paplitusi situacija, kai NSA darbuotojams norima papildomai atsilyginti.

Įvertinus apklausos rezultatus, darytina išvada, kad NSA darbuotojų korupcijos netoleravimo lygis yra aukštas, o korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo galimybė NSA yra minimali. Vis dėlto taip pat darytinos įžvalgos dėl NSA darbuotojų antikorupcinio švietimo tęsimo būtinumo, organizuojant periodinius mokymus, bendras diskusijas, vykdant gerosios praktikos pavyzdžių viešinimo ir kitas susijusias priemones.