Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Nacionalinėje sporto agentūroje atsakingas asmuo:

Vaida Ananeva

 +37064940240

vaida.ananeva@ltusportas.lt

 

Rekomendacijos: Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos parengtos rekomendacines gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų (2020-03-12).

Atmintinės: Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos parengta atmintinė, pristatymas apie nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliosiančius naujus reikalavimus deklaruojant privačius interesus.

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės tvarkos aprašas.