Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.

2024 m. sausio 26 d. įsakymas Nr.  V-2024/12 „Dėl Nacionalinės sporto agentūros prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo“.