NACIONALINĖS SPORTO AGENTŪROS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PRIVALANČIŲ DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS