2022-11-28 blog

Patvirtintas Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašas

Informuojame, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašą. Kviečiame susipažinti su įsakymu ir jo priedais.

Taip pat pranešame, kad, siekiant supaprastinti ir paspartinti lėšų paskirstymą 2023 m., dokumentai bus priimami naujai kuriamoje informacinėje sistemoje https://am.ltusportas.lt.

Gruodžio 6 d. vyks nuotolinė konsultacija, kurioje supažindinsime su šia informacine sistema ir atsakysime į rūpimus klausimus.

Informacinėje sistemoje pareiškėjai dokumentus turės pateikti nė vėliau kaip iki gruodžio 15 d.

Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašas

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1871 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

1 priedas. Paralimpiniam, regos, klausos, judėjimo ar intelekto negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų aukšto meistriškumo sporto programų veiklos, kurių vykdymui planuojamos lėšos

2 priedas. Informacijos apie pareiškėjo organizacinės, vadybinės ir administracinės veiklos metinius rezultatus proporcijos ir pateikimo forma

3 priedas. Informacijos apie sportininkų (komandų) tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose pasiektus rezultatus pateikimo forma

4 priedas. Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo terminai ir vertinimo kriterijai, lėšų poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai

5 priedas. Aukšto meistriškumo sporto programos finansavimo sutartis

6 priedo sąmata. Detalioji valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmata

7 priedas. Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo 20___ m. ______ketvirčio ataskaita

8 priedas. Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registro forma

9 priedas. Aukšto meistriškumo sporto programos priemonių, kurioms įgyvendinti skirta valstybės biudžeto lėšų, įvykdymo pusmečio ataskaitos forma

10 priedas. Informacijos apie atitinkamos sporto šakos nacionalinių aukšto meistriškumo sporto varžybų sistemoje 2022 metais dalyvavusių unikalių sportininkų skaičių pateikimo forma

11 priedas. Balai už sportininkų (komandų) tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose pasiektus rezultatus