2023-09-13 blog

Tęsiama sportininkų darbo santykių tema: siūlomos rekomendacijos

Nacionalinė sporto agentūra tęsia konsultacijų ciklą dėl sportininkų darbo santykių. Nepriklausomoms sportininkų asociacijoms, valdžios institucijoms ir sporto šakų federacijoms siūlomos sportininkų darbo santykius padėsiančios vystyti rekomendacijos.

Pavasarį Nacionalinė sporto agentūra surengė 3 nuotolinius seminarus tema  „Sportininkų darbo santykių vystymo (-si) raiška“. Tęsiant aktualią ir svarbią temą, suinteresuotųjų grupėms siūlomos 6 sričių rekomendacijos: sutartys, dalyvavimas ir derybos, komercinės galimybės, darbo sauga ir sveikata bei socialinė apsauga. Rekomendacijų tikslas, kad, glaudžiai bendradarbiaujant, būtų kuriama sportininką tausojanti aplinka, užtikrinami darbo santykiai tarp sportininko, sporto šakos federacijos ir valstybės. Taip pat tai padėtų dalintis gerąją patirtimi, priimant sprendimus ir diegiant inovacijas.

Nacionalinės sporto agentūros interneto svetainėje pateikiamas dokumentas su visomis rekomendacijomis ir 6 skirtingi dokumentai kiekvienai rekomendacijai.

Seminarų ciklą, rekomendacijas Nacionalinės sporto agentūros Kompetencijų centras rengė, atsižvelgdamas į 2022 m. baigtą įgyvendinti Erasmus+ programos projektą  Geras valdymas sprendžiant olimpinių sporto šakų sportininkų darbo santykius Europoje: supratimas, vertinimas, tobulėjimas“ (EMPLOYS). Tyrimas buvo vykdomas 29 šalyse (27 ES, Norvegija ir Jungtinė Karalystė) ir apėmė 25 tūkst. elitinių olimpinių sporto šakų sportininkų, dalyvavusių paskutinėse dvejose olimpinėse žaidynėse (2022 m. žiemos ir 2021 m. vasaros), o taip pat nacionalinių rinktinių narius, kurie dažniausiai neturi darbo sutarties su profesionaliu klubu. Lietuvos duomenis projektui pateikė Nacionalinės sportininkų asociacijos atsakingi asmenys. Advokatas Audrius Biguzas talkino, parengiant atsakymus įvairiais sporto teisiniais aspektais, o Nacionalinės sporto agentūros Kompetencijų centro vadovė dr. Vilma Čingienė buvo nacionalinis koordinatorius.

Nacionalinė sporto agentūra šiuo metu vykdo ir gerojo valdymo principų (GVP) sporto organizacijose diegimo tyrimą. Jame vertinama dalis pateiktų rekomendacijų dėl sportininkų darbo santykių. Su GVP susijusią informaciją galima rasti Nacionalinės sporto agentūros interneto svetainėje, konsultacijų sporto organizacijoms skiltyje.

Visais rūpimais klausimais prašome kreiptis šiais kontaktais: vilma.cingiene@ltusportas.lt, albertas.savanevicius@ltusportas.lt.