2023-07-21 blog

Skelbiami nacionalinių fizinio aktyvumo projektų finansuojamų ir nefinansuojamų paraiškų sąrašai

Nacionalinė sporto agentūra patvirtino 2023 m. kvietimo nacionalinių fizinių aktyvumo projektų finansuojamų ir nefinansuojamų paraiškų sąrašus. Iš šiemet gautų 180 paraiškų Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas bus 21 nacionalinis fizinio aktyvumo projektas.

Nacionalinių fizinio aktyvumo projektų (vykdomi ne mažiau kaip 2 Lietuvos apskrityse, įtraukiant ne mažiau kaip 5 Lietuvos savivaldybes) 2023 m. kvietimo prioritetas – veiklos, skirtoms vaikų fiziniam aktyvumui didinti, t. y. ne mažiau kaip 75 proc. projekto dalyvių turi būti vaikai (iki 18 metų).

Tarp specialiųjų projektų vertinimo kriterijų – fizinio aktyvumo paslaugų prieinamumo didinimas vaikams savo gyvenamoje vietovėje, fizinio aktyvumo veiklų prieinamumo didinimas mažiau galimybių turintiems asmenims, reguliaraus dalyvavimo fizinio aktyvumo veiklose (apimančiose ne trumpesnį nei 3 mėnesių laikotarpį) skatinimas, nemokamos veiklos.

Iš 180 Nacionalinei sporto agentūrai pateiktų paraiškų turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimui (ekspertiniam) buvo atrinktos 148 paraiškos. Iš jų išorinė ekspertų grupė 127 paraiškas įvertino kaip nekokybiškas. Finansuojamų projektų sąraše patvirtintas 21 nacionalinis fizinio aktyvumo projektas.

Atrinktų tinkamų finansuoti nacionalinių fizinio aktyvumo projektų paraiškų vertinimo išvadas vertino Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo bei sporto bazių pagerinimo projektų komisija, kuri pritarė ekspertiniam paraiškų turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimui ir pateikė rekomendacinius siūlymus Nacionalinės sporto agentūros prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vadovui dėl paraiškų finansavimo.

Finansuojamų paraiškų teikėjams per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos sistemoje https://sistema.srf.lt bus pateiktas sutarties projektas.

Sprendimas dėl nefinansuojamos paraiškos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio sprendimo gavimo arba paskelbimo dienos.