2023-09-08 blog

Skelbiamas pakartotinis kvietimas nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms

Nacionalinė sporto agentūra skelbia pakartotinį 2023 m. kvietimą teikti paraiškas nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms, finansuojamoms valstybės biudžeto lėšomis. Kartu su šiuo kvietimu švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino atnaujintą nacionalinių fizinio aktyvumo programų finansavimo tvarkos aprašą.

Nacionalinėmis fizinio aktyvumo programomis siekiama didinti šalies gyventojų fizinį aktyvumą. Nacionalinė sporto agentūra kviečia nacionalines skėtines nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas 3 programoms. Šioms programoms numatytas ketverių metų finansavimas:

  1. Nacionalinė fizinio aktyvumo programa, skirta mokyti vaikus plaukti ir formuoti saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens įgūdžius; (2023 m. numatoma skirti 760 tūkst. Eur, 2024 m. – 772 tūkst. Eur, 2025 m. – 784 tūkst. Eur, 2026 m. – 896 tūkst. Eur).
  2. Nacionalinė fizinio aktyvumo programa, skirta masiniams fizinio aktyvumo renginiams organizuoti; (2024 m. – 600 tūkst. Eur, 2025 m. – 600 tūkst. Eur, 2026 m. – 600 tūkst. Eur, 2027 m. – 600 tūkst. Eur.).
  3. Nacionalinė fizinio aktyvumo programa, skirta sportinio švietimo plėtotei. (2024 m. – 800 tūkst. Eur, 2025 m. – 800 tūkst. Eur, 2026 m. – 800 tūkst. Eur, 2027 m. – 800 tūkst. Eur).

Detalesnė informacija būsimiems pareiškėjams nurodyta programų reikalavimų sąraše, kvietime ir  apraše. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad paraiškas gali teikti tik skėtinės nevyriausybinės organizacijos. Jos turi atitikti Sporto įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus:

  • atitikti Lietuvos Respublikos  nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme skėtinei nacionalinei nevyriausybinei organizacijai keliamus reikalavimus;
  • vienyti ne mažiau kaip 20 nevyriausybinių organizacijų;
  • steigimo dokumente turi būti įtvirtinta pareiškėjų organų narių rotacija, numatant ne daugiau kaip 2 kadencijas po 4 metus arba 4 kadencijas po 2 metus iš eilės;
  • pareiškėjai turi būti atlikę praėjusių kalendorinių metų finansinių ataskaitų auditą ir  švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka pateikusi nepriklausomo auditoriaus išvadą;
  • pareiškėjai turi įsipareigoti skirti ne mažesnio kaip Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyto dydžio nuosavų ar kitų šaltinių lėšų bendrąjį finansavimą programai įgyvendinti;
  • pareiškėjai savo interneto svetainėje turi skelbti šiuos einamųjų kalendorinių metų duomenis: metinio biudžeto sąmatą, strateginį veiklos planą, nacionalinę fizinio aktyvumo programą, kuriai įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų, nacionalinių fizinio aktyvumo programų, kurioms įgyvendinti buvo skirta valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinimo ataskaitas.

2023 m. nacionalinių fizinio aktyvumo programų konkurse skėtinės nevyriausybinės organizacijos gali teikti (arba būti partneriu) ne daugiau nei 2 paraiškas. Elektroniniu būdu teikiamos paraiškos bus priimamos sistemoje https://sistema.srf.lt  nuo 2023 m. rugsėjo 11 d. 00.00 val. iki 2023 m. rugsėjo 25 d. 12.00 val. Lietuvos laiku.

Nacionalinė sporto agentūra konsultacijas 2023 m. nacionalinių fizinio aktyvumo programų kvietimo klausimais teiks darbo dienomis: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8–12 val. ir 13–17 val., penktadieniais 8–12 val. ir 13–16 val., telefono numeriu +370 640 25 420, el. paštu: faprogramos@ltusportas.lt.