2023-08-23 blog

Prasidėjo vaikų fiziniam aktyvumui didinti skirti nacionaliniai projektai

Nacionalinė sporto agentūra pasirašė 2023 m. nacionalinių fizinio aktyvumo projektų įgyvendinimo sutartis su 20 projektų vykdytojų. Šiuo etapu baigėsi pirmą kartą skelbtas konkursas ir prasidėjo vaikų fizinio aktyvumo didinimui skirtų projektų įgyvendinimas. Šiems projektams skirta daugiau nei 1,7 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų.

Projektų dalyvių laukia įvairios veiklos – nuo tradicinių sporto šakų kaip krepšinis, futbolas, bėgimas iki vis populiarėjančių (breikas, hiphopas). Jie galės išbandyti ir lietuviškus sportinius žaidimus, dalyvauti lauko stovyklose. Dalis projektų vykdytojų fizinio aktyvumo skatinimui ketina pasitelkti modernias technologijas, bus įtraukti asmenys su negalia.

Iš 180 šiemet Nacionalinei sporto agentūrai pateiktų paraiškų turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimui (ekspertiniam) buvo atrinktos 148 paraiškos. Finansuojamų projektų sąraše patvirtintas 21 nacionalinis fizinio aktyvumo projektas, visi jie pakviesti pasirašyti projektų įgyvendinimo sutartis. Finansavimo sutartys pasirašytos su 20 projektų vykdytojų.

Nacionalinių fizinio aktyvumo projektų (vykdomi ne mažiau kaip 2 Lietuvos apskrityse, įtraukiant ne mažiau kaip 5 Lietuvos savivaldybes) 2023 m. kvietimo prioritetas – veiklos, skirtoms vaikų fiziniam aktyvumui didinti, t. y. ne mažiau kaip 75 proc. projekto dalyvių turi būti vaikai (iki 18 metų).

Tarp specialiųjų projektų vertinimo kriterijų – fizinio aktyvumo paslaugų prieinamumo didinimas vaikams savo gyvenamoje vietovėje, fizinio aktyvumo veiklų prieinamumo didinimas mažiau galimybių turintiems asmenims, reguliaraus dalyvavimo fizinio aktyvumo veiklose (apimančiose ne trumpesnį nei 3 mėnesių laikotarpį) skatinimas, nemokamos veiklos.