2023-09-07 blog

Nacionalinė sporto agentūra tęsia gerojo valdymo principų sporto organizacijose diegimo tyrimą

Nacionalinė sporto agentūra tęsia tyrimą apie gerojo valdymo principų (toliau – GVP) sporto organizacijose diegimą. Su strateginių sporto šakų federacijomis pradėtas tyrimas persikels į kitas sporto organizacijas – olimpinių ir neolimpinių sporto šakų federacijas ir asmenų su negalia sporto organizacijas.

Pirmasis tyrimo etapas buvo vykdomas su 12 strateginių sporto šakų federacijų. Sporto šakų federacijos buvo kviečiamos užpildyti klausimyną pagal sukurtą įrankį „Nacionalinis sporto valdymo stebėtojas“ („Play the game“, A. Geeraert, 2018). Apklausoje reikėjo įvertinti 3 GVP principų įgyvendinimo lygį organizacijoje: Demokratinio proceso, Vidinės atskaitomybės ir kontrolės bei Socialinės atsakomybės. Ketvirto – Skaidrumo – principo įgyvendinimo lygmuo buvo nustatomas, remiantis sporto šakų federacijų interneto svetainėmis. Vertinant šio principo  įgyvendinimo lygį, svarbiausi bruožai yra viešumas ir atviras dokumentų prieinamumas. Gauti tyrimo rezultatai aptarti su strateginių sporto šakų federacijų vadovais.

Rugsėjį tyrimas tęsiamas su 25 olimpinėmis, 24 neolimpinėmis ir 5 asmenų su negalia sporto organizacijomis. GVP principų diegimo vertinimui bus pasitelkiamas prieš tai naudotas įrankis. Papildomai sporto organizacijoms suteiktas atviras duomenų rinkinys. Jis patalpintas Nacionalinės sporto agentūros interneto svetainėje ir turėtų leisti labiau įsigilinti į GVP diegimą, tobulinti žinias ir padėti užpildyti klausimyną: pateikiamas įvairių literatūros šaltinių sąrašas, taip pat nuoroda į interaktyvią mokymosi apie GVP platformą (www.greform.eu) ir GVP paaiškinimai.

Apibendrinus tyrimo rezultatus, sporto organizacijos bus suskirstytos į grupes. Tai leis Nacionalinės sporto agentūros Kompetencijų centrui individualizuoti seminarus ir mokymus. Pažangiausios sporto organizacijos bus kviečiamos pasidalinti gerąja patirtimi.

GVP diegimas sporto organizacijose yra esminis veiklos prioritetas, siekiant sumažinti korupcijos riziką, didinti efektyvumą, ugdyti tarpusavio supratimą ir pasitikėjimą.

Sporto organizacijos, su GVP tema susijusią informaciją, gali rasti Nacionalinės sporto agentūros interneto svetainėje, konsultacijų sporto organizacijoms skiltyje.

Visais rūpimais klausimais galite kreiptis ir šiais kontaktais: vilma.cingiene@ltusportas.lt, albertas.savanevicius@ltusportas.lt.