2022-04-27 blog

Nacionalinė sporto agentūra – naujas etapas Lietuvos sporto valdyme

ŠMSM pranešimas spaudai

Šiandien nutarimą dėl Nacionalinės sporto agentūros (NSA) steigimo tvirtins Vyriausybė. Vasarą darbą pradėsianti agentūra įgyvendins valstybės sporto politiką aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo srityse, padės sporto šakų federacijoms ir sporto organizacijoms stiprinti gerojo valdymo principus, rūpinsis sportininkų teisėmis, sporto infrastruktūra. Skaičiuojama, jog NSA administruos apie 60 mln. sportui skirtų metinių lėšų.

„Valstybės skiriamos lėšos sportui kasmet didėja, todėl labai svarbu tinkamai jas administruoti, užtikrinti skaidrų jų panaudojimą, kontrolę. 2020 m. panaikinus Kūno kultūros ir sporto departamentą, atsivėrė didžiulė praraja mūsų sporto politikos valdyme. Esminė sporto politikos įgyvendinimo dalis buvo perduota ministerijai, neužtikrinant administravimo resursų – sporto grupėje dirba tik 10 žmonių. Trūksta žmonių tiek formuoti, tiek įgyvendinti valstybės sporto politiką.

Poreikis steigti naują, sporto politiką įgyvendinančią, administruojančią instituciją yra akivaizdus. Tam pritaria politikai, sportininkai, treneriai, sporto organizacijos, mokslininkų atstovai. Visų mūsų lūkestis aiškus ir tai yra svarbiausias NSA uždavinys – efektyviai valdant resursus kurti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, sudaryti sąlygas atsiskleisti talentingiems sportininkams, jiems padėti pasirengti ir dalyvauti svarbiausiose tarptautinėse sporto varžybose bei iškovoti jose medalius“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Šiuo metu sporto politiką ir formuoja, ir įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, o fizinio aktyvumo politiką įgyvendina dar ir Švietimo mainų paramos fondas bei Centrinė projektų valdymo agentūra. Pradėjus veikti NSA, bus galima aiškiai atskirti valstybės sporto politikos formavimo ir jos įgyvendinimo funkcijas, sukoncentruoti resursus skirtus įgyvendinimui. Už aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo politikos įgyvendinimą bus atsakinga viena įstaiga, čia bus sutelktos ir visos sporto finansavimo funkcijos.

Vienodas dėmesys bus skiriamas ir olimpiniam, ir paralimpiniam sportui.

Agentūroje bus kuriamas Kompetencijų centras, padėsiantis sporto šakų federacijoms ir organizacijoms diegti ir stiprinti gerojo valdymo principus. Kompetencijų centras taip pat konsultuos sporto šakų federacijas, padės joms identifikuoti problemas, jas laiku spręsti, prižiūrės veiklos skaidrumą.

Agentūra įsikurs Vilniuje. Planuojama, jog kitais metais joje dirbtų 34 atitinkamų sričių profesionalų komanda. NSA išlaikymui numatoma apie 1,7 mln. eurų per metus – tai sudaro iki 3–jų procentų administruojamų lėšų.

Agentūra veiklą pradės liepą. Gegužę bus skelbiamas konkursas užimti NSA vadovo pareigas. Vadovo konkursą Vyriausybės nustatyta tvarka pagal patvirtintus ir viešai paskelbtus vertinimo metodus ir kriterijus centralizuotai organizuos Valstybės tarnybos departamentas.

Nacionalinės sporto agentūros pristatymas.