2024-01-23 blog

Kviečiame teikti paraiškas nacionaliniams ir regioniniams fizinio aktyvumo projektams

Nacionalinė sporto agentūra skelbia 2024 m. kvietimus teikti paraiškas nacionaliniams ir regioniniams fizinio aktyvumo projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis. Nacionaliniams projektams iš valstybės biudžeto bus skiriama ne mažiau nei 2 milijonai eurų, regioniniams projektams – ne mažiau nei 1 milijonas eurų.

Tikslas – skatinti vaikų ir bendruomenių fizinį aktyvumą

Pagal Sporto įstatymą nacionalinis fizinio aktyvumo projektas turi būti vykdomas ne mažiau kaip 2 Lietuvos apskrityse, įtraukiant ne mažiau kaip 5 šalies savivaldybes, o regioninis fizinio aktyvumo projektas – 1 Lietuvos apskrityje (savivaldybių skaičius neapibrėžiamas).

Švietimo, mokslo ir sporto ministras nustatė 2024 m. nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų, sporto bazių pagerinimo projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis prioritetus ir specialiuosius vertinimo kriterijus. Nacionalinė sporto agentūra projektus administruoja, vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų finansavimo tvarkos aprašu.

2024 m. skiriant lėšas nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams, prioritetas bus teikiamas nemokamoms, reguliarioms vaikų fizinio aktyvumo veikloms  – ne mažiau kaip 75 proc. šių projektų dalyvių turės būti vaikai iki 18 m.

Skiriant finansavimą nacionaliniams projektams taip pat bus atsižvelgiama į šiuos specialiuosius vertinimo kriterijus:

  1. Didinamas fizinio aktyvumo veiklų prieinamumas mažiau galimybių turintiems asmenims. Aprašoma, kurie dalyviai ir kodėl priskiriami mažiau galimybių turinčiųjų grupei bei kokiais būdais jiems bus užtikrinamas fizinio aktyvumo prieinamumas (ne mažiau nei 60 procentų projekto veiklų, taip pat numatomas ne mažesnis nei 70 procentų unikalių mažiau galimybių turinčiųjų dalyvių skaičius veiklose).
  2. Projekto fizinio aktyvumo veiklose (ne mažiau nei 50 procentų projekto veiklų) kartu su vaikais dalyvauja jų šeimos nariai (ne mažesnis nei 25 procentų unikalių šeimos narių dalyvių skaičius veiklose).
  3. Fizinio aktyvumo paslaugų prieinamumo didinimas vaikams atvirose erdvėse savo gyvenamoje vietovėje . Siekiama fizinio aktyvumo veiklas priartinti prie kasdieninio gyvenimo, laikantis tvarumo principų, fiziniam aktyvumui didinti panaudojamos arti esančios atviros erdvės (ne mažiau nei 70 procentų projekto veiklų).
  4. Projektu siekiama stiprinti praktinius krašto gynybos bei atsparumą krizėms ugdančius išgyvenimo įgūdžius, skatinti pilietiškumą.

2024 m. regioninių fizinio aktyvumo projektų prioritetas – įtraukti vietos bendruomenes į nemokamas, reguliarias fizinio aktyvumo veiklas. Vertinant regioninius projektus, bus atsižvelgiama į  šiuos specialiuosius kriterijus:

  1. Fizinio aktyvumo veiklose kartu, t. y. tuo pačiu metu ir toje pačioje veikloje, dalyvauja skirtingų amžiaus grupių atstovai ir / arba šeimos nariai.
  2. Projektu siekiama sudaryti lygias galimybes dalyvauti vyrams ir moterims: ne mažiau nei 50 procentų sporto projekto dalyvių yra mergaitės, merginos ar moterys.
  3. Projektas prisidės prie bendruomeniškų ryšių kūrimo ir stiprinimo tarp mokyklų, vietos sporto klubų ir bendruomenių.
  4. Projektu siekiama stiprinti praktinius krašto gynybos bei žmogaus atsparumą krizėms ugdančius išgyvenimo įgūdžius, skatinti pilietiškumą.
  5. Į projekto veiklas įtraukiami savanoriai ir / arba neatlygintinai projekto veiklose dalyvaujantys lektoriai, fizinio aktyvumo veiklų vedėjai, sporto lyderiai (pvz., visuomenėje žinomi fiziškai aktyvūs asmenys, žurnalistai, esami ar buvę aukšto meistriškumo sporto atstovai ir kt.), paraiškoje pagrindžiamas jų pasirinkimas ir vaidmuo.

Trukmė ir finansavimo dydžiai

Nacionalinio fizinio aktyvumo projekto įgyvendinimo trukmė – ne ilgesnė nei 2 metai, bet ne ilgiau nei 2 biudžetiniai metai. Nacionaliniam fizinio aktyvumo projektui įgyvendinti prašomų skirti lėšų suma negali būti mažesnė nei 50 tūkst. Eur ir negali būti didesnė nei 200 tūkst. Eur.

Regioninio fizinio aktyvumo projekto įgyvendinimo trukmė – ne ilgesnė nei 1 metai, bet ne ilgiau nei 1 biudžetiniai metai. Regioniniam fizinio aktyvumo projektui įgyvendinti prašomų skirti lėšų suma negali būti mažesnė nei 5 tūkst. Eur ir negali būti didesnė nei 50 tūkst. Eur.

Paraiškų teikimo būdas ir terminas

Paraiškas gali teikti visi juridiniai asmenys, projektą galima įgyvendinti ir kartu su partneriais. Paraiška lietuvių kalba teikiama elektroninėje paraiškų pateikimo, vertinimo ir projektų administravimo sistemoje https://sistema.srf.lt/ nuo 2024 m. sausio 23 d. 12 val. iki 2024 m. vasario 21 d. 23.59 val. Lietuvos laiku.

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8–12 val. ir 13–17 val., penktadieniais 8–12 ir 13–16 val., telefono numeriais +370 640 25 420 ir +370 640 25 421, el. paštu faprojektai@ltusportas.lt.

Visus pareiškėjams aktualius teisės aktus ir dokumentus galima rasti čia.