2022-07-01 blog

Darbą pradeda Nacionalinė sporto agentūra

ŠMSM pranešimas spaudai

Nuo šiandien veiklą pradeda Nacionalinė sporto agentūra (NSA), kuriai patikėta įgyvendinti valstybės sporto politiką aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo srityse.

„Labai svarbu, kad ši agentūra būtų šiuolaikiška ir vadovautųsi pažangiais vadybos principais. NSA turi padėti federacijoms ir sportininkams, dirbti „vieno langelio“ principu. Dėl neaiškių priežasčių uždarius Kūno kultūros ir sporto departamentą, atsivėrė didžiulė praraja sporto politikos įgyvendinime. Poreikis steigti šiuolaikinę, sporto politiką įgyvendinančią, administruojančią instituciją buvo akivaizdus. Tam pritarė politikai, sportininkai, treneriai, sporto organizacijos, mokslininkų atstovai. Taigi svarbiausia NSA pavedama užduotis – efektyviai valdant valstybės skiriamas lėšas sportui kurti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, sudaryti sąlygas atsiskleisti talentingiems sportininkams, jiems padėti pasirengti ir dalyvauti svarbiausiose tarptautinėse sporto varžybose, iškovoti jose medalius“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

NSA įgyvendins valstybės sporto politiką aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo srityse, čia bus sutelktos ir visos sporto finansavimo funkcijos, vienodas dėmesys bus skiriamas olimpiniam ir paralimpiniam sportui, visuomenės fiziniam aktyvumui. Agentūra rūpinsis sportininkų teisėmis, sporto infrastruktūra, čia bus kuriamas Kompetencijų centras, padėsiantis sporto šakų federacijoms ir organizacijoms diegti ir stiprinti gerojo valdymo principus.

Per vasarą NSA iš ŠMSM perims administruoti valstybės stipendijų, premijų, rentų skyrimą, rudenį ji skelbs fizinio aktyvumo projektų ir programų konkursus, o nuo 2023 m. administruos didžiąją dalį aukšto meistriškumo sporto, fizinio aktyvumo ir sporto infrastruktūros lėšų, t. y. apie 60 mln. sportui skiriamų metinių lėšų.

Gegužę paskelbtas NSA vadovo konkursas sulaukė didelio susidomėjimo. Norą vadovauti agentūrai išreiškė 28 pretendentai – tiek paraiškų sulaukė NSA vadovo konkursą vykdantis Valstybės tarnybos departamentas (VTD).

Tai suteikia galimybę išrinkti patyrusį, labiausiai pasiruošusį kandidatą. Dėl  kandidatų gausos planuojama, kad vadovas bus atrinktas iki liepos vidurio. Tikimasi, kad konkursas vyks sklandžiai, o VTD sudaryta komisija liepą atrinks du geriausiai centralizuotame konkurse įvertintus pretendentus ir juos pateiks ŠMSM. Galutinį sprendimą dėl priėmimo į pareigas priims ministerija. Kol vyksta konkursas, NSA laikinai vadovaus Sandra Ragėnaitė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vyriausioji patarėja.

Netrukus bus skelbiami konkursai ir į kitas NSA pareigybes. Planuojama, jog per metus suformavus visą atitinkamų sričių profesionalų komandą, agentūroje dirbs apie 34 darbuotojus. Agentūrai išlaikyti numatoma skirti iki 3–jų procentų jos administruojamų lėšų.