2024-04-18 Dainiaus Virbicko / LLAF nuotr. blog

Ukrainos sportininkais Lietuvoje besirūpinčioms sporto organizacijoms – kvietimas gauti valstybės paramą

Nacionalinė sporto agentūra kviečia sporto šakų federacijas ir organizacijas teikti paraiškas Ukrainos aukšto meistriškumo sporto komandoms finansuoti. Trečias metus iš eilės valstybės biudžeto lėšos bus skiriamos kompensuoti Ukrainos sportininkų, trenerių, aptarnaujančių specialistų ir medicinos personalo išlaidas, patirtas Lietuvoje, rengiant ir dalyvaujant aukšto meistriškumo treniruočių stovyklose ir varžybose. Ukrainos sportininkais Lietuvoje besirūpinančioms sporto šakų federacijoms ir organizacijoms numatyta skirti 100 tūkst. eurų.

„Rusijai tęsiant brutalų karą prieš Ukrainą labai svarbu toliau palaikyti ir remti šalį bei jos žmones. Jau trečius metus iš eilės vykdoma finansavimo priemonė yra ypač aktuali šiais metais, kai bendromis sporto federacijų ir valstybės institucijų pastangomis galima prisidėti prie Ukrainos sportininkų pasirengimo tiek olimpinėms žaidynėms, tiek kitoms svarbiausioms šių metų varžyboms. Dėl šios priežasties kvietimas teikti paraiškas yra gerokai ankstesnis nei 2022–2023 metais. Tikimės, kad kuo daugiau Ukrainos sportininkų turės galimybę iškovoti teisę startuoti olimpinėse žaidynėse Paryžiuje“, – sako Nacionalinės sporto agentūros Aukšto meistriškumo sporto skyriaus vedėjas Marius Žiūkas.

Paraiškas sporto šakų federacijos ir olimpiniam, paralimpiniam, regos, klausos, judėjimo ar intelekto negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančios nevyriausybinės organizacijos gali teikti iki 2024 m. gegužės 17 d. Minimali galima lėšų suma vienam pareiškėjui – 500 eurų, maksimali – 25 tūkst. eurų, neribojant stovyklų ar varžybų skaičiaus.

Gali būti finansuojamos išlaidos, kurias šalies sporto organizacijos patyrė arba dar patirs 2024 m., padėdamos Ukrainos aukšto meistriškumo sporto komandoms surengti treniruočių stovyklas ar dalyvauti varžybose Lietuvoje.

Praėjusiais metais beveik 100 tūkst. eurų buvo skirta 7 Lietuvos sporto organizacijoms.

Nacionalinė sporto agentūra kviečia susipažinti su finansavimo tvarkos aprašu ir kvietimu teikti paraiškas.