2024-03-19 blog

Sporto šakų federacijoms ir organizacijoms – susitikimas su gerojo valdymo principų ekspertu

Nacionalinėje sporto agentūroje lankėsi gerojo valdymo principų ekspertas iš Šveicarijos dr. Michael Mrkonjič. Diskusijoje „Gerojo valdymo principų diegimo patirtis užsienio šalyse: būtinybė ir nauda“ dalyvavo sporto šakų federacijos ir organizacijos.

Nacionalinė sporto agentūra periodiškai kviečia sporto šakų federacijas ir organizacijas semtis žinių apie gerojo valdymo principus ir jų diegimą. Taip siekiama sukurti bendrą supratimą apie gerojo valdymo turinį, skatinti diskusijas ir susitarimus. Įvairūs dokumentai, gerojo valdymo principų rinkiniai, etikos kodeksai, mokslinių tyrimų ataskaitos, patirčių skaida ir pan. turėtų būti nukreipti į bendro susitarimo skatinimą.

M. Mrkonjič daugiau nei 10 metų nagrinėja gerojo valdymo principų diegimą sporto organizacijose. Diskusijoje Nacionalinėje sporto agentūroje didžiausias dėmesys buvo skiriamas šiems klausimams: kaip sportas atspindi visuomenę, kaip sportas turėtų būti organizuotas, kad tenkintų visuomenės poreikius?

„Suprantama, kad neužtenka sporto organizacijoms vien tik deklaruoti vertybes, reikia jomis vadovautis ir savo kasdieninėje veikloje. Dar daugiau deklaruojamos vertybės turėtų sutapti su darbuotojų puoselėjamomis vertybėmis (ir atvirkščiai) ir būtų sukurta kuo daugiau tokio sąlyčio taškų visoje organizacijoje. Nėra idealių organizacijų, žmonių ar situacijų“, – sako M. Mrkonjič.

Pasak M. Mrkonjič, kaip rodo sporto pasaulio įvykiai (Solt Leik Sičio žiemos olimpinių žaidynių, FIFA skandalai ir kt.) yra reikalingas trigeris, kuris automatiškai iššaukia poreikį reaguoti į tam tikrą situaciją. Tamsiosios sporto pasaulio pusės tokios kaip spekuliacijos, pinigų plovimas, manipuliacijos ir pan. priverčia sporto visuomenę dar kartą įvertinti esamas veiklos vertybes, siekti pažaboti susidariusią situaciją ir užkardyti veiksnius, galinčius turėti neigiamų veiklos padarinių sporto organizacijai. Šiandieniniame pasaulyje labai svarbu atsakyti į klausimą, ar ir kaip sporto organizacijos yra pasirengusios taikyti prevencinę politiką?

„Gerojo valdymo principų diegimas turėtų būti orientuotas į sporto organizacijos pripažįstamas vertybes (jos išties skirtingos skirtingose sporto šakose), kurių pagrindu organizacija pateisina savo misiją, yra tikra dėl vystymosi perspektyvos ir įgyvendina sutartą ateities viziją. Svarbu kiekvienai sporto organizacijai saugoti savo tapatybę, kultūrą, bendruomenę. Ypatingą vaidmenį atlieka organizacijos vadovas ir išrinktas vykdomasis komitetas. Taip pat reikšminga sporto organizacijai  suvokti savo vietą ir vaidmenį bendrame sporto ir visuomenės vystymosi kontekste, patenkinant įvairių suinteresuotųjų grupių lūkesčius. Sporto organizacija veikia nuolatinių pokyčių valdymo procese. Mąstysena kaip veiksmų planas (angl. mindset as a road map) turėtų būti pagrindas, diegiant gerosios valdysenos principus savo veikloje“, – įžvalgas pateikia M. Mrkonjič.

Užsienio šalių patirtis apžvelgęs ekspertas iš Šveicarijos sako, kad valdžios spaudimas (politika „iš viršaus į apačią“) sukelia pasipriešinimą, geriausiu atveju duoda trumpalaikį efektą. Dėl šios priežasties, pasak M. Mrkonjič, reikalingi susitarimai gerojo valdymo principų diegimo procese, diferencijuojant sporto organizacijų pajėgumus pagal jų dydį, finansavimo intensyvumą ir kitus sutartus kriterijus.

„Nėra siekiamybės harmonizuoti gerojo valdymo principų diegimo procesą. Suprantama, kad kiekviena organizacija vystosi savo raidos tempu, tačiau čia svarbus yra supratimas, sutarimas ir bendros pastangos tobulėti. Informacijos sklaida, įvairios komunikacijos priemonės ir prevencinės priemonės turėtų vyrauti gerojo valdymo principų diegimo procese“, – sako M. Mrkonjič.

Nacionalinė sporto agentūra siekia sukurti žinių bagažą, gerųjų pavyzdžių rinkinį ir tiki šalies sporto organizacijų pastangomis augti ir tobulėti.

Diskusijos „Gerojo valdymo principų diegimo patirtis užsienio šalyse: būtinybė ir nauda“ vaizdo įrašą galite rasti čia.