2023-08-03 blog

Sporto organizacijos skatinamos aktyvesniam tarptautiniam bendradarbiavimui ir gerųjų patirčių sklaidai

2023 m. pirmą kartą paskelbtas kvietimas teikti programos „Erasmus+“ paraiškas sporto srities darbuotojų mobilumo projektams. Šia Erasmus+ programos veikla sporto organizacijų darbuotojai skatinami tobulinti savo kompetencijas ir įgyti naujų įgūdžių. Šių metų paraiškų teikimas jau baigtas, tačiau Nacionalinė sporto agentūra kviečia Lietuvos sporto organizacijas susipažinti su „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis ir ateityje aktyviai teikti paraiškas įvairioms „Erasmus+“ programos veikloms.

Sporto srities darbuotojų mobilumo veikla – „Erasmus+“ Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos (2021–2027 m.) dalis, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas masinio sporto („grassroot“) organizacijų darbuotojams ir savanoriams.

Dėmesys sporto ir fizinio aktyvumo politikai

Plėtojant sporto ir fizinio aktyvumo politiką, Lietuva kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys įgyvendina 2021– 2024 m. Europos Komisijos darbo planą sporto srityje. Plane yra numatyti trys prioritetai: 1. Sąžiningumo ir vertybių apsauga sporte (Saugi sporto aplinka, Kova su dopingu, Sportas ir švietimas, Lyčių lygybė, Sporto diplomatija, Europos sporto modelis, Sportininkų teisės, Gerojo valdymo plėtojimas ir skatinimas sporte, Kova su manipuliavimu sporto varžybomis); 2. Socialiniai ir ekonominiai ir aplinkosauginiai sporto aspektai (Inovacijos ir skaitmeninimas, Žaliasis sportas, Sporto infrastruktūra, Svarbūs sporto renginiai, Investicijos į sportą ir fizinį aktyvumą, Sporto sektoriaus atsigavimo ir atsparumo krizėms stiprinimas COVID-19 pandemijos metu ir po jos); 3. Dalyvavimo sporte ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimas (Atitinkamų sporto ir fizinio aktyvumo galimybių visoms kartoms sudarymas, Fizinio aktyvumo skatinimas).

Prioritetų įgyvendinimui taikoma priemonė – „Erasmus+“ Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa (2021–2027 m.). Ši programa suteikia galimybes sporto organizacijoms teikti projektus ir realizuoti įvairius veiklos uždavinius. Mobilumo ir bendradarbiavimo rėmimui numatytas daugiau nei 28,4  mlrd. Eur biudžetas (2014–2020 m. skirta 14,7 mlrd. Eur). Programa yra orientuota į tvarų augimą, kokybiškas darbo vietas ir socialinę sanglaudą. Taip pat ji skatina naujoves ir siekia stiprinti Europos tapatybę bei aktyvų pilietiškumą. „Erasmus+“ programa apima ir horizontaliuosius prioritetus: įtrauktis ir įvairovė, skaitmeninė transformacija, aplinkosauga ir bendros vertybės. „Erasmus+“ programa siūlo tris veiklas: 1. Individų mobilumas; 2. Organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas; 3. Parama politikos vystymui ir bendradarbiavimui.

Pirmajai veiklai priklauso ir naujoji sporto srities darbuotojų mobilumo programa. Ja sporto organizacijų darbuotojai kviečiami tobulinti kvalifikaciją per mokymosi mobilumą, praleidžiant laiką užsienyje. Finansuojamos mobilumo veiklos – darbo praktinė stebėsena (trukmė 2–14 dienų) ir treniruočių ar mokymo užduotys (trukmė 15–60 dienų). Naujoji sporto srities darbuotojų mobilumo programa decentralizuota, t. y. paraiškos teikiamos šalies nacionalinei agentūrai (Lietuvoje Švietimo mainų paramos fondui).

Daugiau informacijos:

https://erasmus-plius.lt/naujienos/sportas/kvieciame-teikti-darbuotoju-mobilumo-sporto-srityje-projektu-paraiskas/

Papildoma priemonė – „Erasmus+“ Sporto programa

Sporto organizacijos gali teikti paraiškas ir „Erasmus+“ paprogramei – „Erasmus+“ Sporto programai. Programa suteikia galimybes vystyti 4 rūšių sporto srities projektus: bendradarbiavimo partnerystės, mažosios partnerystės, gebėjimų ugdymo ir ne pelno siekiantys sporto renginiai.

Visoje Europos Sąjungoje 2023 m. kovą „Erasmus+“ Sporto programai pateikta daugiau nei 1500 paraiškų. Šiuo metu paraiškos yra vertinamos ir rezultatai bus skelbiami spalį. Programai 2023 m. numatyta skirti 59 mln. Eur (2021 m. – 41 mln. Eur, 2022 m. – 53 mln. Eur).

Erasmus+ Sporto programa įgyvendina šiuos prioritetus: raginti dalyvavimą sporto ir fizinio aktyvumo veiklose, skatinti sąžiningumą ir vertybes sporte, skatinti švietimą sporte ir per sportą, kovoti su smurtu ir rasizmu, diskriminacija ir netolerancija sporte.

Nacionalinė sporto agentūra savo pavyzdžiu skatina Lietuvos sporto organizacijas teikti paraiškas arba būti partneriais „Erasmus+“ programose –  ji yra 4 paraiškų partnerė.