2023-01-16 blog

Sporto organizacijoms skirta 20 milijonų eurų, trečdaliu daugiau nei pernai

Artimiausiu metu 60 šalies sporto federacijų ir 5 negalią turinčių asmenų sporto organizacijas pasieks 20 mln. eurų aukšto meistriškumo sporto programoms finansuoti, kuriuos paskirstė Nacionalinė sporto agentūra (NSA). Sporto organizacijos šiemet gaus 35 proc. daugiau lėšų nei 2022 metais.

Lėšos federacijas pasieks iš karto po sutarties pasirašymo

Į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų federacijų programoms įgyvendinti atiteks 83 proc. lėšų, į olimpinių žaidynių programą neįtrauktų sporto šakų federacijoms – 7 proc., negalią turinčių asmenų sporto organizacijų pateiktoms programoms įgyvendinti – 10 proc.

NSA direktoriaus įsakymu 12 strateginių sporto šakų federacijoms skirta 12,2 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų. Kaip ir paskutinius kelerius metus, šioje grupėje daugiausiai lėšų atiteks Lietuvos plaukimo federacijai – 2,115 mln. Eur.

1,999 mln.  Eur skirta Lietuvos krepšinio federacijai, 1,557 mln. Eur – Lietuvos lengvosios atletikos federacijai, 1,281 mln.  Eur. – Lietuvos irklavimo federacijai, 1,073 mln.  Eur. – Lietuvos baidarių ir kanojų federacijai.

23 neolimpinių sporto šakų federacijoms atiteks 1,4 mln. Eur. Negalią turinčių asmenų sporto organizacijoms paskirstyti 2 mln. Eur.

„NSA susitikimų su sporto federacijomis metu išgirdome, kaip svarbu, kad, pasikeitus finansavimo sistemai, valstybės biudžeto lėšos sporto federacijas pasiektų kuo anksčiau. Tai yra mūsų prioritetas. Bendromis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir NSA pastangomis lėšos skirtos sporto federacijų finansavimui užtikrinti jau yra NSA biudžete. Planuojame, kad, suderinus ir pasirašius sutartis su sporto federacijomis, skirtos lėšos bus pervestos per 3-4 darbo dienas. Iki šiol pinigai  sporto organizacijas pasiekdavo ne anksčiau nei kovo mėnesį. Kaip greitai lėšos pasieks sporto federacijas, labiausiai priklausys nuo federacijų operatyvumo ir tikslumo“, – sakė NSA direktorius Mindaugas Špokas.

Didesnis dėmesys strateginėms sporto šakoms

Vadovaujantis lapkritį Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašu, sporto federacijoms 75 proc. lėšų skiriama už pasiektus rezultatus tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose, 10 proc. – už vadybinės ir administracinės veiklos rezultatus, 15 proc. – už nacionalinių varžybų sistemoje dalyvaujančių sportininkų skaičių. Strateginėms sporto šakoms vertinimo koeficientas šiemet pakeltas nuo 1,1 iki 1,2.

„Suprantame, kad šie metai  labai svarbūs ne tik strateginių, bet ir visų olimpinių sporto šakų atstovams. Prasidės atranka į Paryžiaus olimpines ir paralimpines žaidynes. Siekiame, kad visi sportininkai galėtų kryptingai ir kokybiškai pasirengti joms bei sėkmingai startuotų svarbiausiose metų varžybose“, – tikino M. Špokas.

Pagal Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašą, sporto organizacijoms skiriamos lėšos, jei apskaičiuota lėšų suma pareiškėjui yra  daugiau nei 5 tūkst. Eur.

Kviečiame susipažinti su lėšų paskirstymo duomenimis:

https://am.ltusportas.lt/infografikai/federaciju_finansavimas_2023