2024-06-13 blog

Sporto organizacijoms – seminaras apie psichologinį smurtą sporte

Nacionalinės sporto agentūros Kompetencijų centras sporto šakų federacijas ir organizacijas pakvietė į seminarą „Psichologinis smurtas sporte: praktinis ir teisinis požiūris“. Seminaro tema svarbi, įgyvendinant gerojo valdymo principus sporto organizacijose.

Nuotolinį seminarą vedė advokatas Vilius Mačiulaitis, sukaupęs daugiau nei 20 metų patirtį darbo teisės, valstybės tarnybos, sveikatos ir saugos srityse.

„Psichologinis smurtas – virtualus pagalys, kuriuo norima užgauti kitą žmogų. Jeigu tikslas yra užgauti kitą žmogų, pradedama įžeidinėti, kartais net dėl visai subjektyvių priežasčių, nes tam žmogui tiesiog smagu įžeidinėti žmones, iš to gaunamas moralinis pasitenkinimas. Psichologiniam smurtui pasekmės nebūtinos, nes žmonės skirtingai reaguoja į situacijas, tačiau pati veika yra vertinama, ar ji yra smurtinė, ar ne. Kitas aspektas – kritika. Tai nėra smurtas, tačiau kritika turi būti pozityvi ir netapti diskreditacija“, – kalbėjo lektorius V. Mačiulaitis.

Sporto šakų federacijų ir organizacijų atstovams pristatytos šios potemės: psichologinio smurto sąvoka ir pasireiškimo būdai, teisiniai psichologinio smurto kriterijai, psichologinio smurto prevencija, psichologinio smurto ir diskriminacijos santykis, psichologinio smurto atribojimo nuo kritikos kriterijai, taip pat aptartos praktinės situacijos apie sportininkų ir sporto šakų federacijų konfliktus ir kitus aktualius klausimus.

Kompetencijų centras sporto šakų federacijas ir organizacijas birželio 18 d. kviečia į mokymus strateginio veiklos planavimo klausimais.

Seminaro „Psichologinis smurtas sporte: praktinis ir teisinis požiūris“ vaizdo įrašas: