2023-12-16 blog

Prasidėjo „Erasmus+“ projektas, skirtas gerojo valdymo diegimui sporto organizacijose

Nacionalinė sporto agentūra kartu su užsienio šalių partneriais dalyvauja „Erasmus+“ projekte „Valdymas + Sportas + Diegimas“ (angl. Governance + Sport + Implementation, ACTION+). Projekto pradžią žymi partnerių iš Europos valstybių susitikimas Varšuvoje šių metų gruodžio 11–12 dienomis. „ACTION+“ projekto metu dėmesys bus skiriamas gerojo valdymo diegimui sporto organizacijose.

„ACTION+“ projektas yra tęstinis – prieš tai per 3 metus trukusį „ACTION“ projektą buvo sukurtas gerojo valdymo kodeksas. Dabar 2 metus truksiančio projekto „ACTION+“ pagrindinė idėja yra suburti nacionalines agentūras ir ministerijas, atsakingas už nacionalinių sporto šakų federacijų priežiūrą ir finansavimą ir siekiančias paskatinti gerojo valdymo reformų įgyvendinimo procesą.

Projekto tikslai:

  • Suprasti nacionalinių sporto organizacijų poreikį įgyvendinti gerojo valdymo reformas (tyrimas, dalyvaujant 40 sporto organizacijų projekto partnerių šalyse).
  • Sukurti nacionalinę gerojo valdymo programą.
  • Sukurti švietimo ir mokymų programą gerojo valdymo klausimais (dirbtuvės 7 projekto partnerių šalyse su bent 60 nacionalinių sporto šakų federacijų atstovais).
  • Sukurti mentorystės programą, siekiant įgyvendinti reformas (3–6 mėnesių programa su bent 14 nacionalinių sporto šakų federacijų atstovais – po 2 federacijas iš kiekvienos valstybės).
  • Plėsti informacijos apie gerąjį valdymą sklaidą (350 sporto organizacijų atstovų dalyvavimas įvairiuose renginiuose 7 šalyse).

Susitikime Lenkijoje projekto partneriai diskutavo apie gerojo valdymo svarbą sporto organizacijose. Karen Zammit Southernwood iš „Authority for Integrity in Maltese Sport“ teigė: „Gerasis valdymas iš esmės yra organizacijos siekiamybė, uždavinys, galutinis tikslas. Akivaizdu, kad sporto organizacijoms tai svarbu tuo, kad be gerojo valdymo negali būti gero sporto, nes labai lengva susikoncentruoti tik į techninę sporto dalį, bet, jeigu visiškai nesusikoncentruojama į tai, kaip iš tikrųjų organizacija veikia, ar ja pasitikima, ar ji yra atskaitinga ir pagaliau, ar ji demokratiška, akivaizdu, kad bus susiduriama su problemomis“.

Kiti diskusijos dalyviai pritarė, kad svarbu turėti nepainų kodeksą. Taip sporto organizacijos nesibaimintų dėl jo sudėtingumo ir galėtų lengvai įdiegti. „LUNEX“ universiteto prof. dr. Mathieu Winand teigė: „Mūsų tikslas, kad principai (gerojo valdymo – aut. past.) būtų tarpusavyje susiję, o svarbiausia suteikti jiems visiems tikslą. Nesvarbu, kad kai kurie iš jų yra iš skaidrumo, kai kurie iš demokratinio proceso dimensijų. Tada principai veikia kaip daugiafunkciai ir įgauna konkrečią prasmę. Norėjome, kad principai būtų išsamūs, prieinami, kad sporto organizacijos galėtų jais naudotis. Nebuvo prasmės sugalvoti 50 puslapių kodekso – tokio, kuris į darbo aplinką įneštų daugiau administravimo ir sudėtingumo. Sakyčiau, norėjome sukurti kažką fundamentalaus, paprasto, suprantamo, kad tai būtų skirta labai konkretiems tikslams“.

„ACTION“ gerojo valdymo kodeksas susideda iš 20 principų (5 sritys: veiksmingas visuotinis susirinkimas, teisėta valdyba, aktyvi valdyba, atsakinga federacija, atskaitinga federacija).

Nacionalinė sporto agentūra šiame projekte bendradarbiaus su Institute for Sport Governance (Lenkija), Cyprus Sport Organization (Kipras), Ministry of Youth and Sport (Bulgarija), Hellenic Ministry of Education, Religious Affairs and Sport (Graikija), Ministry of Culture (Estija), Authority for Integrity in Maltese Sport (Malta), Portugese Institute for Sports and Youth (Portugalija), Universite Catholique de Louvain (Belgija) ir LUNEX University (Liuksemburgas).