2023-12-28 blog

Prasidėjo „Erasmus+“ projektas „Mėgėjų sporto klubų socioekonominis modelis“

Nacionalinės sporto agentūros direktorius Mindaugas Špokas ir Kompetencijų centro vadovė Vilma Čingienė Lilyje dalyvavo „Erasmus+“ projekto „Mėgėjų sporto klubų socioekonominis modelis“ (angl. Socio-Economic Models of Amateur Sport Clubs, SEMASC) atidaryme. „SEMASC“ projekto tikslas sukurti mėgėjų sporto klubų socioekonominį modelį ir pateikti Europos ir Pietų Amerikos tarptautinį palyginimą.

„SEMASC“ projektas – tai Europos ir Pietų Amerikos partnerystė, jungianti tyrėjus ir nevyriausybinių sporto organizacijų suinteresuotąsias grupes. Pagrindinis projekto tikslas – mėgėjų sporto klubų atsparumo ir tvarumo tobulinimas, siekiant apsaugoti ir motyvuoti plėtoti socioekonominę veiklą.

Kiti projekto tikslai:

  • Sukurti klausimyną, pritaikytą visiems Europos ir Pietų Amerikos nekomerciniams sporto klubams ir leidžiantį identifikuoti ir klasifikuoti jų socioekonominį modelį.
  • Sukurti Europos duomenų bazę apie mėgėjų sporto klubų socioekonominį modelį.
  • Sukurti mokymų programą sporto klubų ir organizacijų švietimui.
  • Platinti sukurtą mokymo medžiagą, siekiant tobulinti mėgėjų sporto klubų valdyseną.

Nacionalinė sporto agentūra šiame projekte bendradarbiaus su šiomis institucijomis: University of Lille, European Association of Sports Employers ir French Institute for Civil Society Organisations (Prancūzija), Nicolaus Copernicus University in Torun (Lenkija), LUNEX University (Liuksemburgas), University of Lisbon (Portugalija), Blas Pascal University (Argentina) ir Mykolo Romerio universitetu (Lietuva).

„SEMASC“ projektas truks 3 metus. 2026 m. rugsėjo mėn. Vilniuje vyks projekto baigiamoji konferencija.

Nacionalinė sporto agentūra dalyvauja dviejuose „Erasmus+“ projektuose.