2024-02-27 blog

Patvirtinti nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų konkurse pateiktų paraiškų sąrašai

Nacionalinė sporto agentūra patvirtino 2024 m. nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų, finansuojamų Sporto rėmimo fondo lėšomis, pateiktų paraiškų sąrašus. Planuojama, kad nacionaliniams projektams iš valstybės biudžeto bus skiriama ne mažiau nei 2 milijonai eurų, regioniniams projektams – ne mažiau nei 1 milijonas eurų.

Vasario 21 d. 24 val. Lietuvos laiku baigėsi 2024 m. nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų, finansuojamų Sporto rėmimo fondo lėšomis, paraiškų teikimo etapas. Nacionalinių fizinio aktyvumo projektų konkursui pateiktos 54 paraiškos, bendra paraiškų teikėjų prašoma valstybės biudžeto lėšų suma – daugiau nei 6,79 mln. Eur. Regioninių fizinio aktyvumo projektų konkurse Nacionalinės sporto agentūra gavo 316 paraiškų, bendra paraiškų teikėjų prašoma valstybės biudžeto lėšų suma – daugiau nei 9,44 mln. Eur.

Pagal Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių projektų finansavimo tvarkos aprašą šiuo metu atliekamas paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimas. Administracinės atitikties tinkamumo vertinimas atliekamas ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo projektų paraiškų teikimo termino pabaigos. Atlikus administracinės atitikties tinkamumo vertinimą ir paskelbus atitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus ir šių kriterijų neatitikusių paraiškų sąrašus, pradedamas turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas. Jo trukmė – ne ilgesnė nei 40 darbo dienų.

Visi pareiškėjai apie paraiškų vertinimo rezultatus bus informuojami sistemoje: https://sistema.srf.lt/.