2023-06-19 blog

Patvirtintas nacionalinių fizinio aktyvumo programų finansavimo tvarkos aprašas

2023 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska, laikinai einanti švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas, patvirtino nacionalinių fizinio aktyvumo programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą. Taip pat patvirtintas nacionalinių fizinio aktyvumo programų sąrašas ir nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms keliami reikalavimai.

2022 m. liepos 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos sporto įstatymo pakeitimas nustatė naują Fizinio aktyvumo finansavimo modelį: fizinis aktyvumas ir sporto bazių pagerinimas valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, skiriant lėšas nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms, nacionaliniams ir regioniniams fizinio aktyvumo projektams ir sporto bazių pagerinimo projektams.

Numatoma kvietimo data

Planuojama, kad kvietimą teikti nacionalines fizinio aktyvumo programų paraiškas Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skelbs interneto svetainėje www.ltusportas.lt š. m. liepos mėnesį. Kartu su kvietimu bus paskelbtas ir valstybės biudžeto lėšų dydis.

Kita aktuali informacija

  • Šiais metais konkursas skelbiamas įgyvendinti šias programas:
  1. Nacionalinė fizinio aktyvumo programa, skirta mokyti vaikus plaukti ir formuoti saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens įgūdžius.
  2. Nacionalinė fizinio aktyvumo programa, skirta masiniams fizinio aktyvumo renginiams organizuoti.
  3. Nacionalinė fizinio aktyvumo programa, skirta sportinio švietimo plėtotei. 
  • Nacionalines fizinio aktyvumo programas įgyvendinti ir paraiškas teikti gali tik Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nurodytus kriterijus atitinkančios skėtinės nevyriausybinės organizacijos.
  • Nacionalinės fizinio aktyvumo programos įgyvendinimo laikotarpis – 4 metai;
  • Paraiškos bus teikiamos elektroniniu būdu Elektroninėje paraiškų pateikimo, vertinimo ir programų administravimo sistemoje https://sistema.srf.lt/;
  • Paraiškų teikimo terminas – ne trumpesnis nei 20 darbo dienų nuo kvietimo paskelbimo dienos.

Planuojantiems teikti paraiškas Nacionalinė sporto agentūra kvietimo laikotarpiu pateiks visą reikalingą metodinę informaciją: supažindins pareiškėjus su kvietimo informacija, pristatys nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms keliamus reikalavimus ir paraiškų pildymo ypatumus bei atrankos eigą.