2023-03-15 Ramūno Šeškaus nuotr. blog

Patvirtintas fizinio aktyvumo projektų finansavimo tvarkos aprašas

2022 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sporto įstatymo pakeitimas, kuris nustatė naują Fizinio aktyvumo finansavimo modelį. Fizinis aktyvumas ir sporto bazių pagerinimas valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (Ministrė) nustatyta tvarka, skiriant lėšas nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms, ir sudarius Sporto rėmimo fondą – nacionaliniams ir regioniniams fizinio aktyvumo projektams ir sporto bazių pagerinimo projektams.

2023 m. kovo 14 d. Ministrė patvirtino Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų finansavimo tvarkos aprašą. Taip pat patvirtintas 2023 m. nacionalinių fizinio aktyvumo projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis prioritetas ir specialieji kriterijai. Kviečiame susipažinti su įsakymais ir jų priedais.

Numatoma kvietimo data

Planuojama, kad Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2023 m. kvietimą teikti nacionalinių fizinio aktyvumo projektų paraiškas skelbs interneto svetainėje https://www.ltusportas.lt kovo 27 d.

Atkreipiamas dėmesys:

  • Preliminarus kvietimo lėšų dydis ne mažiau kaip 1 mln. Eur. 10 proc. šių lėšų skiriama asmenų su negalia fizinio aktyvumo plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti;
  • Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu Elektroninėje paraiškų pateikimo, vertinimo ir projektų administravimo sistemoje https://sistema.srf.lt/ (naujiems vartotojams būtina registracija);
  • Paraiškų teikimo terminas – ne trumpesnis nei 20 darbo dienų nuo kvietimo paskelbimo dienos.

Prioritetas ir specialieji vertinimo kriterijai

2023 m. kvietimas bus skelbiamas tik nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis. Planuodama einamųjų metų kvietimu galimą paskirstyti Sporto rėmimo fondo lėšų dalį, Nacionalinė sporto agentūra atsižvelgia į atitinkamų metų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos asignavimus, Ministrės nustatytas fizinio aktyvumo ir sporto bazių pagerinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis proporcijas, prisiimtus įsipareigojimus pagal ankstesnius Sporto rėmimo fondo kvietimus ir lėšų dalį, skirtą Sporto rėmimo fondui administruoti. Šiais metais taip pat finansuojami 431 tęstiniai ankstesnių kvietimų projektai.

Planuojantiems teikti paraiškas Nacionalinė sporto agentūra kvietimo laikotarpiu pateiks visą reikalingą metodinę informaciją: supažindins pareiškėjus su 2023 m. kvietimo informacija, pristatys finansuojamas veiklas, keliamus reikalavimus, paraiškos pildymo ypatumus ir projektų atrankos eigą.

Šiuo metu vyksta pasirengimas kvietimui, sistemos programavimo darbai. Nacionalinė sporto agentūra tikisi supratingumo ir kantrybės, o laiką iki 2023 m. kovo 27 d. kviečiama skirti susipažinimui su kvietimui aktualiais teisės aktais.