2023-11-28 blog

Patvirtintas Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašas

Švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino patikslintą Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašą. Kviečiame susipažinti su įsakymu ir jo priedais bei pagrindiniais 2024 m. Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo pokyčiais.

Pagrindiniai pokyčiai:

  1. Balai už užimtas vietas tarptautinėse varžybose. Panaikintas priedas, kuriame buvo numatyta mažinti vietų, už kurias skiriami balai, skaičių. Kaip ir anksčiau balai bus skiriami už šias užimtas vietas: 1–36 vieta olimpinėse žaidynėse, 1–32 vieta pasaulio čempionatuose, 1–24 vieta Europos čempionatuose, jaunimo olimpinėse žaidynėse, pasaulio jaunimo čempionatuose, 1–16 vieta pasaulio ir Europos jaunių čempionatuose, Europos jaunimo čempionatuose.
  2. Pateikus reikiamus dokumentus, sporto šakų federacijoms ir organizacijoms bus užskaitomi balai, jeigu buvo priimtas sprendimas nedalyvauti varžybose kartu su Rusijos ir Baltarusijos sportininkais.
  3. Keičiamas tinkamų išlaidų sąrašas. Įtrauktos naujos išlaidų rūšys (transporto remontas ir eksploatacija, programinė įranga, varžybų civilinis draudimas, dopingo patikros, sportininkų atlygis pagal sporto veiklos sutartis, teisėjų atlygis ir kt.), taip pat keičiami išlaidų apribojimų dydžiai (trenerių atlygis didėja iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų, sporto šakų federacijų administracijai nustatomas 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydis, medicinos išlaidos mažėja iki 3 proc. ir šis kriterijus taikomas tik olimpinėms sporto šakoms), detalizuojamos sąvokos (viešinimo, darbo užmokesčio, medicinos ir sporto mokslo).
  4. Ilginamas ataskaitų teikimo terminas. Lėšų panaudojimo ketvirtinės ataskaitos galės būti teikiamos iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 d., priemonių įvykdymo pusmečio ataskaitos – iki liepos 10 d. ir sausio 10 d.
  5. Galimybė keisti programoje numatytas priemones (veiklas). Atsiranda galimybė, esant nustatytoms sąlygoms (iškyla pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės, nemažinamos numatytos rodiklių reikšmės, nekeičiama programos apimtis, nedidėja lėšų poreikis), keisti programos veiklas.
  6. Paprastėja lėšų naudojimo sąmatos keitimas. Sporto šakų federacijos ar organizacijos, norinčios keisti sąmatas, nebeturės pasirašyti papildomo susitarimo, keitimą pagal sistemoje pateiktą prašymą tvirtins kuratorius (ne komisija kaip anksčiau).
  7. Patikslinta lėšų naudojimo sąmatos forma. Aiškiau detalizuotas išlaidų planavimas atskirose sąmatos eilutėse.

Išsamiau Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai bus pristatomi lapkričio 29 d. 10 val. nuotolinėje konsultacijoje (prisijungimo nuoroda čia).

Sporto šakų federacijos ir organizacijos dokumentus turės pateikti iki 2023 m. gruodžio 17 d. informacinėje sistemoje https://am.ltusportas.lt. Nacionalinė sporto agentūra sporto šakų federacijoms ir negalią turinčių asmenų sporto organizacijoms paskirstys 20 mln. eurų aukšto meistriškumo sporto programoms finansuoti.