2022-04-04 blog

Ministrė: rengiami paskutiniai žingsniai Nacionalinei sporto agentūrai įsteigti

ŠMSM pranešimas spaudai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pateikė derinti Nacionalinės sporto agentūros (NSA) steigimo dokumentus. Šįmet vasarą darbą turinti pradėti NSA įgyvendins valstybės sporto politiką tiek aukšto meistriškumo sporto, tiek fizinio aktyvumo srityse, rūpinsis sportininkų teisėmis, padės sporto šakų federacijoms diegti ir stiprinti jų vadybos gebėjimus. Skaičiuojama, jog NSA administruos apie 70 mln. sportui skirtų metinių lėšų.

„Ir sporto bendruomenė, ir politikai sutinkame, jog šalies sportui reikia pokyčių. NSA – vienas iš tų pokyčių, padėsiantis įgyvendinti sportui keliamus tikslus. 2020 metais panaikinus Kūno kultūros ir sporto departamentą, jaučiamas didžiulis žmogiškųjų išteklių sporto srityje stygius – trūksta žmonių tiek formuoti, tiek įgyvendinti sporto politiką. Todėl poreikis steigti naują, valstybės sporto politiką įgyvendinančią, administruojančią instituciją yra akivaizdus. Tam pritaria ir sportininkai, treneriai, sporto organizacijos, mokslininkų atstovai. Visų lūkesčiai jai yra dideli.

Naujosios agentūros misija – efektyviai valdant resursus kurti fiziškai aktyvią ir sveiką visuomenę, sudaryti sąlygas atsiskleisti talentingiems sportininkams, jiems padėti pasirengti ir dalyvauti svarbiausiose tarptautinėse sporto varžybose bei iškovoti jose medalius“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Svarbiausia agentūros funkcija – įgyvendinti valstybės sporto politiką. Šiuo metu sporto politiką ir formuoja, ir įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, o fizinio aktyvumo politiką įgyvendina dar ir Švietimo mainų paramos fondas bei Centrinė projektų valdymo agentūra.

Taigi darbą pradėjus NSA, bus galima aiškiai atskirti valstybės sporto politikos formavimo ir jos įgyvendinimo funkcijas. Už aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo politikos įgyvendinimą bus atsakinga viena įstaiga, čia bus sutelktos ir visos sporto finansavimo funkcijos. Efektyvesnis sportui skirtų lėšų panaudojimas padės siekti svarbiausių tikslų – kurti fiziškai aktyvią visuomenę ir siekti daugiau Lietuvos sportininkų iškovojamų medalių pasaulio aukšto meistriškumo sporto varžybose.

NSA pavedama sudaryti geriausias sąlygas šalies aukšto meistriškumo sportininkams ruoštis varžyboms ir jose dalyvauti. Agentūra rūpinsis, kad būtų užtikrinta reikiama sporto infrastruktūra, inventorius, kad sportininkai gautų tinkamą informaciją apie naujausius sporto mokslo pasiekimus, valstybės premijas, valstybės stipendijas, socialines garantijas. Vienodas dėmesys bus skiriamas ir olimpiniam, ir paralimpiniam sportui.

Agentūroje bus kuriamas Kompetencijų centras, padėsiantis sporto šakų federacijoms ir organizacijoms diegti ir stiprinti gerojo valdymo principus. Kompetencijų centras taip pat konsultuos sporto šakų federacijas, padės joms identifikuoti problemas, jas laiku spręsti, prižiūrės veiklos skaidrumą.

NSA įsikurs Vilniuje. Planuojama, jog joje dirbs daugiau nei 30-ies atitinkamų sričių profesionalų komanda. Darbuotojai bus atrenkami konkursų būdu. Veiklą planuojama pradėti nuo 2022 m. liepos.
Suderinus dokumentus su Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijomis, nutarimą dėl NSA steigimo tvirtis Vyriausybė.