2023-03-02 blog

Lietuvoje viešintis mokslininkas dr. Th. Kokolakakis: „Sportas yra reikšminga šalies ekonomikos dalis“

Nacionalinėje sporto agentūroje pristatytas projektas „Pagalba išvystant harmonizuotą sporto statistikos sistemą ES šalyse“. Susitikime su projekto vedančiuoju mokslininku dr. Themistocles Kokolakakis (Šefildo Hallam universitetas, Sporto ir fizinio aktyvumo tyrimų centras, Jungtinė Karalystė) dalyvavo ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Valstybės duomenų agentūros atstovai. 

2022 m. Europos Komisija sudarė ekspertų grupę, siekiant įgyvendinti projektą „Pagalba išvystant harmonizuotą sporto statistikos sistemą ES šalyse“. Konsultacinė grupė GOPA (Liuksemburgas) įgyvendina projektą 2022-2025 m. Projekte numatyti svarbūs uždaviniai: išryškinti socio-ekonominius sporto aspektus, atnaujinti sporto ekonominius duomenis, padėti šalims sudaryti sporto ekonomines sąskaitas, susitarti su „Eurostat“ dėl duomenų rinkimo ir analizės, pateikti rekomendacijas dėl sporto ekonominių duomenų naudojimo, siekiant duomenimis grįstos politikos įgyvendinimo.

Susitikime Nacionalinėje sporto agentūroje dr. Th. Kokolakakis pristatė nuo projekto pradžios pasiektą progresą ir rezultatus.

„Siekiamybė įtraukti kuo daugiau šalių vystant pasiektus projekto rezultatus ateityje. Norėjau pristatyti, kaip sporto ekonominės sąskaitos yra naudingos, įgyvendinant sporto politiką įvairiose šalyse ir ką dar galima išvystyti ateityje. Dažnai pateikiami tik skaičiai ir sudėtinga pasakyti, kuo šie skaičiai gali būti naudingi sporto politikoje ir kaip galima padidinti dalyvaujančiųjų sporte skaičių. Nors analizuojame ekonominį sporto poveikį, pastaruoju metu skyrėme didesnį dėmesį tiriant socialinį sporto poveikį, sporto poveikį žmonių gerovei ir socialinei integracijai. Paskutiniais metais girdime argumentus, kad sportas yra demokratijos vystymo pagrindas, nes demokratija neįmanoma be bendruomenių įtraukimo ir integracijos, būtent sportas padeda tai padaryti. Dėl svarbaus sporto ekonominio ir socialinio poveikio visuomenėje, norime ir toliau argumentuoti sporto ekonominių sąskaitų sudarymo naudą ir diskutuoti apie duomenimis grįstos sporto politikos įgyvendinimą visose Europos Sąjungos šalyse,“ – sakė dr. Th. Kokolakakis.

Su susitikimo dalyviais dr. Th. Kokolakakis aptarė ir Lietuvos situaciją, kuriant sporto ekonominę sąskaitą ir analizuojant socialinį sporto poveikį.

„Įgyvendiname Europos Komisijos finansuojamą projektą, kuriame koordinuojamas sporto statistinių duomenų rinkimas ir derinimas su sporto ekonomine sąskaita ir socialiniu sporto poveikiu. Norime dalintis idėjomis su Europos Sajungos šalimis, kaip plėtoti šiuos svarbius klausimus. Visas šias idėjas šiandien perteikiau susitikime Nacionalinėje sporto agentūroje. Taip pat stengiausi suprasti, kokie yra pagrindiniai sunkumai, kuriant sporto ekonominę sąskaitą Lietuvoje. Diskusija buvo labai įdomi ir visi dalyviai mato naudą šalies ekonomikai dalyvavimo sporte ir reikalingumą pristatyti bei analizuoti dalyvavimo sporte rodiklius. Siekis yra judėti į priekį. Europos Sąjungoje turime privalomus elementus kaip nacionalinės sąskaitos, tačiau sporto ekonominė sąskaita nėra privaloma. Siekiame įtikinti atsakingus asmenis sporto ekonominės sąskaitos sudarymo naudingumu. Todėl reikalinga susipažindinti su esama situacija diskutuoti ir įsitinkinti, kad suprantame visus iššūkius, prieštaravimus ir problemas bei stengtis visa taip išspręsti,“ – įžvalgomis dalijosi nebe pirmą kartą Lietuvoje viešintis dr. Th. Kokolakakis.

Lietuvai projekto „Pagalba išvystant harmonizuotą sporto statistikos sistemą ES šalyse“ ekspertų darbo grupėje atstovauja Nacionalinės sporto agentūros Kompetencijų centro vadovė dr. Vilma Čingienė. Šalių ekspertai suskirstyti į 3 darbo grupes: Ekonominis poveikis, Socialinė vertė ir socio-ekonominis sporto veiklos vertinimas bei Sveikata / gerovė ir fizinis aktyvumas / dalyvavimas sporte. V. Čingienė – pastarosios darbo grupės narė.