2024-01-12 blog

Kviečiame teikti paraiškas sporto bazių pagerinimo projektams

Nacionalinė sporto agentūra skelbia 2024 m. kvietimą teikti paraiškas sporto bazių pagerinimo projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis. Projektams iš valstybės biudžeto šiais metais bus skiriama ne mažiau nei 4 milijonai eurų. Prioritetas bus taikomas projektams, kuriais siekiama sporto bazes atverti ir pritaikyti visuomenei.

Prioritetas – atvirumas ir pritaikymas visuomenei

Pagal Lietuvos Respublikos sporto įstatymą  sporto bazių pagerinimo projektas – dokumentas, kuriame aprašoma laikina, ne nuolatinio pobūdžio juridinio asmens veikla, siekiant konkrečių, su sporto bazių pagerinimu susijusių kiekybinių ir (ar) kokybinių rezultatų, nurodomi šios veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės, jų įgyvendinimo terminai, laukiami rezultatai ir jiems pasiekti reikalingos lėšos ir jų šaltiniai.

2024 m. sporto bazių pagerinimo projektų kvietimui taikomas prioritetas:

  • Sporto bazės atvirumas ir pritaikymas visuomenei.

Taip pat kviečiame susipažinti su specialiaisiais projektų vertinimo kriterijais:

  • Gerinant sporto bazės būklę, sudaroma galimybė didinti fizinio aktyvumo veiklų įvairovę, bei plėsti sporto šakų skaičių plėtojimą sporto bazėje. Paraiškoje numatytas sporto bazės pritaikomumo ir prieinamumo didinimas tikslinei grupei, vykdant nuolatinio pobūdžio nemokamas fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.
  • Sporto bazės prieinamumas įvairioms visuomenės grupėms. Paraiškoje numatytas sporto bazės prieinamumo didinimas tikslinei grupei, vykdant nuolatinio pobūdžio nemokamas fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.
  • Sporto bazės pritaikomumas žmonėms su negalia. Paraiškoje numatomas sporto bazės pritaikymas ir prieinamumo šiai tikslinei grupei didinimas, organizuojant nemokamas fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Trukmė – 2 metai

Sporto bazių pagerinimo projektų trukmė – ne ilgesnė nei 2 metai nuo sutarties su projekto vykdytoju sudarymo dienos. Minimali skiriama suma vienam projektui – 100 tūkst. Eur, maksimali skiriama suma negali viršyti 500 tūkst. Eur. Taip pat pareiškėjai ne mažiau kaip 25 proc. nuo projekto sąmatos turės prisidėti prie projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis.

Paraiška lietuvių kalba teikiama elektroniniu būdu sistemoje https://si.ltusportas.lt/login nuo 2024 m. sausio 15 d. iki 2024 m. kovo 1 d. 23.59 val. Lietuvos laiku.

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8–12 val. ir 13–17 val., penktadieniais 8–12 ir 13–16 val., telefono numeriais +370 649 32 153, +370 649 40 234, el. paštu infrastruktura@ltusportas.lt.

Projektų paraiškų vertinimo ir kiti terminai nurodyti sporto bazių pagerinimo projektų finansavimo tvarkos apraše.