2023-03-24 Ramūno Šeškaus nuotr. blog

Kviečiame teikti paraiškas nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams

Nacionalinė sporto agentūra skelbia 2023 m. kvietimą teikti paraiškas nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Kvietimas – nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams

2023 m. kvietimas skirtas nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams, t. y. projektams vykdomiems ne mažiau kaip 2 Lietuvos apskrityse, įtraukiant ne mažiau kaip 5 Lietuvos savivaldybes.

Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Linas Obcarskas pažymi, kad būtina tęsti jau pradėtus fizinio aktyvumo projektus, o 2023 m. antrame pusmetyje planuojama skelbti 2024 m. kvietimus – nacionaliniams ir regioniniams fizinio aktyvumo bei sporto bazių pagerinimo projektams: „Kai kurie vykstantys projektai yra iki 4 metų trukmės ir dėl to į šiuos metus persikėlė įsipareigojimai. Dalis projektų veiklų buvo nevykdytos dėl koronaviruso pandemijos, karo Ukrainoje ir kitų priežasčių. Šias veiklas turime įvykdyti. Dėl to neteikiame kvietimo naujiems regioniniams fizinio aktyvumo ir sporto bazių pagerinimo projektams. Kitais metais bus pakankamai lėšų ir šių projektų veikloms“.

Šių metų kvietimo lėšų dydis sieks ne mažiau nei 1 mln. Eur. Asmenų su negalia fizinio aktyvumo plėtrą skatinantiems nacionaliniams projektams įgyvendinti bus skirta ne mažiau kaip 10 proc. sumos. Planuodama 2023 m. kvietimu galimą paskirstyti valstybės biudžeto lėšų dalį, Nacionalinė sporto agentūra atsižvelgia į atitinkamų metų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skirtus asignavimus, ministro nustatytas fizinio aktyvumo ir sporto bazių pagerinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis proporcijas, prisiimtus įsipareigojimus pagal ankstesnius kvietimus ir lėšų dalį, skirtą fizinio aktyvumo ir sporto bazių pagerinimo projektams administruoti.

2023 m. taip pat finansuojamas 431 tęstinis ankstesnių kvietimų projektas. Šiems projektams  numatyta apie 12 mln. Eur. 79 proc. tęstinių fizinio aktyvumo projektų veiklos baigsis 2023 m.

Paraiškų teikimo terminas – balandžio 24 d.

Juridiniai asmenys gali teikti tik 1 paraišką 2023 m. kvietimui. Elektroniniu būdu teikiamos paraiškos bus priimamos sistemoje https://sistema.srf.lt. nuo kovo 27 d. iki balandžio 24 d. 24 val. Lietuvos laiku.

Numatoma projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios data negali būti ankstesnė negu 2023 m. liepos 1 d. ir vėlesnė negu 2023 m. gruodžio 1 d. Projekto trukmė – ne ilgesnė nei 2 biudžetiniai metai, t. y. projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaiga negali būti vėlesnė negu 2024 m. gruodžio 31 d. Projektui įgyvendinti prašomų skirti lėšų suma – 50-200 tūkst. Eur. Projekto vykdytojai turi prisidėti nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis ne mažiau kaip 10 proc. nuo projekto sąmatos.

Prioritetas – vaikų fizinis aktyvumas

Šių metų kvietime taikomas prioritetas veikloms, skirtoms vaikų fiziniam aktyvumui didinti, t. y. ne mažiau kaip 75 proc. projekto dalyvių turi būti vaikai (iki 18 metų).

Tarp specialiųjų projektų vertinimo kriterijų – fizinio aktyvumo paslaugų prieinamumo didinimas vaikams savo gyvenamoje vietovėje, fizinio aktyvumo veiklų prieinamumo didinimas mažiau galimybių turintiems asmenims, reguliaraus dalyvavimo fizinio aktyvumo veiklose (apimančiose ne trumpesnį nei 3 mėnesių laikotarpį) skatinimas, nemokamos veiklos.

Pareiškėjai nuo š. m. balandžio 7 d. visą reikalingą metodinę informaciją galės rasti Nacionalinės sporto agentūros svetainėje www.ltusportas.lt.

Konsultacijos 2023 m. nacionalinių fizinio aktyvumo projektų kvietimo klausimais teikiamos darbo dienomis: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8–12 val. ir 13–17 val., penktadieniais 8–12 val. ir 13–16 val., telefono numeriais +370 640 25 420 ir +370 640 25 421, el. paštu faprojektai@ltusportas.lt.