2023-03-23 blog

Kviečiame į seminarų ciklą dėl sportininkų darbo santykių

Nacionalinė sporto agentūra kviečia į konsultacinių seminarų ciklą „Sportininkų darbo santykių vystymo (-si) raiška“. Į seminarų ciklą kviečiami dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, skėtinių sporto organizacijų, sporto šakų federacijų ir organizacijų, savivaldybių sporto skyrių atstovai ir sportininkai.

Nuotolinių seminarų ciklą sudarys 3 dalys:

  1. Kovo 30 d. 13-16 val. seminaras „Sportininkų darbo santykiai: sutartys ir derybos“ (pagrindiniai pranešėjai: Kompetencijų centro vadovė V. Čingienė, advokatas A. Biguzas);
  2. Balandžio 5 d. 13-16 val. seminaras „Sportininkų darbo santykiai: pajamos ir komercinės galimybės“ (pagrindiniai pranešėjai: Kompetencijų centro vadovė V. Čingienė, Aukšto meistriškumo sporto skyriaus vedėjas A. Brusokas, Mokestinių ginčų komisijos narė V. Vidžiūnaitė, advokatas A. Biguzas (oponentas);
  3. Balandžio 13 d. 13-16 val. seminaras „Sportininkų darbo santykiai: socialinė apsauga, darbo sauga ir sveikata“ (pagrindiniai pranešėjai: Kompetencijų centro vadovė V. Čingienė, gydytojas V. Trumpickas, advokatas A. Biguzas).

Seminarų ciklas organizuojamas, atsižvelgiant į 2022 m. baigtą įgyvendinti Erasmus+ programos projektą  Geras valdymas sprendžiant olimpinių sporto šakų sportininkų darbo santykius Europoje: supratimas, vertinimas, tobulėjimas“ (EMPLOYS). Jį koordinavo Kelno universitetas (Vokietija) kartu su 6 Europos universitetais ir dviem Europos organizacijomis – Europos elitinių sportininkų asociacija ir Europos olimpinių žaidynių akademija. Tyrimas buvo vykdomas 29 šalyse (27 ES, Norvegija ir Jungtinė Karalystė) ir apėmė 25 tūkst. elitinių olimpinių sporto šakų sportininkų, dalyvavusių paskutinėse dvejose olimpinėse žaidynėse (2022 m. žiemos ir 2021 m. vasaros), o taip pat nacionalinių rinktinių narius, kurie dažniausiai neturi darbo sutarties su profesionaliu klubu. Lietuvos duomenis projektui pateikė Nacionalinės sportininkų asociacijos atsakingi asmenys. Advokatas Audrius Biguzas talkino parengiant atsakymus įvairiais sporto teisiniais aspektais, o Nacionalinės sporto agentūros Kompetencijų centro vadovė dr. Vilma Čingienė buvo nacionalinis koordinatorius.

Nuotoliniai seminarai bus įrašomi, vaizdo įrašai talpinami Nacionalinės sporto agentūros Youtube kanale.

Pirmojo seminaro vertinimo anketa.