2022-12-07 blog

Europos Komisijos ekspertų grupėje – Kompetencijų centro vadovė V. Čingienė

Lapkričio 29 d. vyko Europos Komisijos ekspertų grupės posėdis, įgyvendinant projektą „Pagalba išvystant harmonizuotą sporto statistikos sistemą Europos sąjungos šalyse“. 2022-2025 m. vykstantį projektą vykdo konkursą laimėjusi konsultacinė grupė GOPA (Liuksemburgas), o Lietuvai projekto ekspertų darbo grupėje atstovauja atranką laimėjusi Nacionalinės sporto agentūros Kompetencijų centro vadovė Vilma Čingienė.

Liepos 1 d. prasidėjusio projekto pagrindiniai uždaviniai: išryškinti socio-ekonominius sporto aspektus, atnaujinti sporto ekonominius duomenis, padėti šalims sudaryti sporto ekonomines sąskaitas, susitarti su Eurostat dėl duomenų rinkimo ir analizės, pateikti rekomendacijas dėl sporto ekonominių duomenų naudojimo, siekiant duomenimis grįstos politikos įgyvendinimo.

Šalių ekspertai suskirstyti į 3 darbo grupes: Ekonominis poveikis, Socialinė vertė ir socio-ekonominis sporto veiklos vertinimas bei Sveikata/gerovė ir fizinis aktyvumas/dalyvavimas sporte. V. Čingienė – pastarosios darbo grupės narė.