2024-03-07 blog

Komentaras: sporto mokslo konferencijos sėkmė – siekiamybė augti ir tobulėti

Komentarą parengė Nacionalinės sporto agentūros Kompetencijų centras

Traumų prevencija sporte išties svarbi ir, atrodo, niekada aktualumo neprarasianti tema. Pasibaigus konferencijai „Sporto traumos ir prevencija“, kurioje pranešimus skaitė žymūs pasaulio ir šalies mokslininkai bei medikai, atliekamus sporto mokslo tyrimus pristatė šalies aukštosios mokyklos, klausimus ir komentarus teikė aktyvūs konferencijos dalyviai, Nacionalinės sporto agentūros Kompetencijų centras pateikia keletą svarbių esamos situacijos ir ateities svarstymų.

Suprantama, kad traumą patyręs sportininkas sukelia daug rūpesčio treneriui, jo atstovaujamai sporto organizacijai, sporto šakos federacijai. Vis dėlto ne tik tai, pasak prof. Rimtauto Gudo, traumą patyręs sportininkas – tikras iššūkis valstybei, nes yra skiriamos didelės lėšos traumos pasekmėms likviduoti, reabilitacijai, atsistatymui ir tolesnio sportininko gyvenimo priežiūrai, kuris niekada nebus toks, kaip iki traumos. Moksliniais tyrimais įrodyta , kad vykdant traumų prevencijos programas traumų riziką galima sumažinti 50–60 proc.

Sporto šakų federacijos, atsakingos organizacijos turėtų periodiškai organizuoti mokymus treneriams sporto traumų, o ypač kelio sąnarių traumų prevencijos klausimais. Sporto mokslo specialistų nuomone, traumų prevencijos programos turėtų būti diegiamos kartu su sporto šakų treniravimo metodikomis.

Konferencijoje buvo keliamas klausimas: ar reikia sporto mokslo šalyje? Visgi klausimas reikalauja kito požiūrio. Nekvestionuojame, ar reikia, nes, jeigu nereikia, tuomet turėtume kitaip vertinti šalies švietimo institucijas, kuriose rengiami sporto specialistai. Klausimas, kokio sporto mokslo reikia šiandien Lietuvoje, atliepiant į šalies ir globalius sporto ir fizinio aktyvumo sektoriaus poreikius? Kiek sutampa lūkesčiai ir interesai sporto mokslo paslaugų tiekėjų ir vartotojų? Kaip sporto mokslo pasiekimai šiandien tampa prieinami sportininkams, jų treneriams, sporto organizacijoms?

Trenerio profesija yra socialinės atsakomybės sportininkui, organizacijai ir valstybei profesija. Asmeninės trenerio kompetencijos vystymo aspiracijos ir visokeriopa pagalba jam augti ir tobulėti yra atstovaujamos sporto organizacijos ir valstybės įsipareigojimų dalis. Treneris ir sportininkas yra nenutrūkstama bendrystės ir trokštamo rezultato išraiška. Nacionalinė sporto agentūra primena, kad sporto šakų federacijos įgyvendindamos aukšto meistriškumo sporto programą skiria 3 proc. sporto mokslo ir sporto medicinos reikmėms. Treneriai galėtų kreiptis ir gauti paramą savo veiklai, panaudojant federacijos turimus išteklius.

Vaikų fizinio pajėgumo testavimas ir traumų prevencijos programos yra diegiamos įvairiose užsienio šalyse. Nacionalinė sporto agentūra Lietuvoje siekia plačiai paskleisti Nyderlandų autorių sukurtą ir Lietuvai adaptuotą traumų prevencijos programą, kurią nesunkiai galima integruoti į įvairaus amžiaus ir meistriškumo sportininkų apšilimo programas Dažniausia tai nereikalauja papildomo laiko ir neturi įtakos treniruočių eigai.

Konferencija dar kartą pakvietė suburti visų sporto suinteresuotųjų grupių pastangas, sprendžiant aktualius sporto traumų prevencijos klausimus. Nacionalinės sporto agentūros siekis, sudarius sporto mokslo vystymo programą, numatyti konkrečius sportuojančiųjų sveikatos saugos veiksmus ir prisidėti prie jų įgyvendinimo.

Dėkojame konferencijos dalyviams už pateiktus renginio vertinimus ir komentarus, tai skatina tobulėti ir augti bei planuoti svarbias ateities veiklas.

Belieka pridurti, kad kviečiame iš anksto registruotis sporto bendruomenės atstovus į įvairius Nacionalinės sporto agentūros organizuojamus renginius. Vis dėlto labai viliamės atsakingos elgsenos ateityje. Registracija yra ketinimas dalyvauti, o jos atšaukimas – mandagumo ženklas.

Kviečiame susipažinti su konferencijoje pristatyta traumų prevencijos programa, lektorių pranešimais ir šalies aukštųjų mokyklų pristatymais.