2024-01-09 blog

Globalios sporto industrijos vystymosi tendencijos: kaip Lietuva pasirengusi jas priimti?

Kokybės užtikrinimo, mokesčių ir teisės konsultacijas teikianti tarptautinė įmonė „PwC“ nuo 2016 m. vykdo pasaulinę sporto apklausą (angl. Global Sports Survey) ir stebi sporto industrijos būklę, analizuoja sporto organizacijų lyderių suvokimą apie sporto rinkos iššūkius, galimybes ir augimą. Nacionalinė sporto agentūra supažindina su šios apklausos rezultatais ir ateities tendencijomis.

Septintoje „PwC“ pasaulinėje sporto apklausoje dalyvavo 507 vykdomieji sporto direktoriai iš 43 valstybių. Apklausos duomenys rodo, kad visi sporto industrijos pajamų šaltiniai, tikėtina, didės. Identifikuojamos naujos sporto verslo sritys ir joms prognozuojamas spartus augimas. Pasak respondentų, svarbia sporto industrijos augimo dalimi taps moterų sportas. Taip pat visi suinteresuotieji sporto industrijų dalyviai pranešė apie didesnius augimo lūkesčius ateinančiais metais, lyginant su praėjusiais 3–5 metais. Toks optimizmas buvo ypač pastebimas tarp respondentų iš žiniasklaidos, sporto agentūrų ir investicinių bendrovių.

Investicijos į sportą

Investicinių bendrovių noras investuoti į sporto sektorių nerodo mažėjimo požymių. Respondentai tikisi, kad investicijos (privataus kapitalo ir valstybės fondų) sporto sektoriuje ateinančiais 3–5 metais tik didės. Tiesa, kyla klausimas, kas skatina augimo lūkesčius? Labiau nei bet kada anksčiau, sporto organizacijos ieško papildomų išteklių, siekdamos išlikti konkurencingomis tiek aikštelėje, tiek už jos ribų, o  investuotojai kol kas lūkuriuoja dėl pagrindinių vartotojų paklausos atsparumo. Ši tendencija  išryškėjo per pandemiją. Vis dėlto išlieka fundamentalūs investavimo klausimai kaip investicijų grąža, turimo turto skaičius ir suinteresuotųjų grupių interesų suderinimas. Vis dar neaišku, kiek laiko šis klausimas išliks atviras.

Luis Vicente, „APEX Capital“ pirmininkas, teigė: „Investuotojai gali padėti sumažinti atotrūkį tarp sporto produktų nuosavybės (angl. sports properties) ir pašalinti tam tikrą konkurenciją, pastebimą versle. Sėkmingi ateities projektai apjungs investuotojus su sirgaliais ir sportininkais. Atletai turi unikalų pranašumą sporto investicijų arenoje – jie ne tik turi iš prigimties tinkamą požiūrį ir įrankius pasiekti daug versle, bet ir yra geriau pasirengę siekti pergalių skaitmeniniame pasaulyje.“

Tyrimo rezultatai rodo, kad, remiantis numatytu pajamų augimu iš transliacijų teisių ir vartotojų paklausos sporto turiniui, investavimas į sporto industriją ir toliau didės. Taip pat svarbu įvertinti rizikos veiksnius, kylančius tarp investuotojų ir jų įsigyjamų sporto organizacijų. Investavimas yra laikomas raktu, atskleidžiant sporto produktų nuosavybės vertę, tačiau jis taip pat gali sukelti įtampą ir nesuderinamumą tarp akcininkų grupių, sporto organizacijų ir sirgalių.

Moterų sportas

2022 m. laikomi proveržio metais moterų sportui. Neturėtų stebinti ir tai, kad respondentai moterų sportą regi kaip įdomią investicijų galimybę su potencialu sukurti papildomą vertę sporto sektoriuje. Pagrindinis klausimas šiuo metu yra, kaip, moterų sportui sparčiai augant, bus įveikiami atsirandantys iššūkiai.

Rėmėjai taip pat vis labiau domisi moterų sporto siūlomomis galimybėmis. Tai rodo ne tik naujų komercinių partnerysčių atsiradimas, bet ir jau esamų tobulėjimas (pvz., nuolat auganti Nike ir WNBA partnerystė). Vis dėlto investuotojai kol kas dar neseka šia tendencija, galbūt pasirinkdami ilgalaikę vartotojų paklausos ir komercinių galimybių laukimo ir stebėjimo strategiją.

Pastaraisiais metais moterų sportas tampa vis profesionalesnis – didėjantis žiūrovų, rėmėjų ir komercinių sandorių skaičius, tačiau tyrimo respondentai nurodo, kad reikalingas didesnis žiniasklaidos dėmesys. Taip būtų galima pritraukti daugiau komercinių partnerių, skatinančių investicijas į sporto organizacijos išteklius ir talentų ugdymą. Taip pat visa tai lemtų įtikinamesnio turinio sirgaliams sukūrimą ir geresnes monetizavimo galimybes. Kitais žodžiais tariant, padidinus moterų sporto matomumą didelio srauto žiniasklaidos kanaluose, šis procesas pagaliau įgautų pagreitį.

Apklausos duomenys patvirtina, kad, nors transliacijų ir žiniasklaidos įmonės atlieka svarbų vaidmenį, generuojant poveikį per tiesiogines transliacijas, pagrindinių akimirkų fiksavimą ir komandų / žaidėjų profilius, ilgalaikiai prekių ženklų ir rėmėjų įsipareigojimai yra būtini, siekiant skatinti papildomas investicijas iš sporto šakų lygų, federacijų ir komandų.

Sportininkai yra esminiai dalyviai sporto industrijos augimui skatinti, o didesnis tarptautinių sektinų pavyzdžių atsiradimas yra būtinas. Tai teigiamai paveiks visus sporto lygius – talentus (nuo fizinio aktyvumo lygmens iki aukšto meistriškumo sporto), požiūrio keitimą ir komercinį susidomėjimą. Be to, sportininkės užima svarbią dalį, skatinant didelius pokyčius, tokius kaip darbo užmokesčio lygybę, prizų fondo ir išteklių paskirstymą.

Lenah Ueltzen-Gabell, vykdančioji „Wasserman Group“ direktorė teigė: „Gera žinia yra ta, kad moterų sporto randas sparčiai traukiasi, tačiau mums reikia būti atidiems ir sutelkti dėmesį į ilgalaikį investavimą, edukuoti ir kurti teigiamus pavyzdžius, kad tęstume savo kelionę. Turime išlaikyti sporto prieinamumą, bet, jei moterų sportas siūlo tvarų augimą ir įtraukia auditorijas, reikalingas kultūrinis pokytis tiek elgesio, tiek investicijų požiūriu.“

Komercija ir žiniasklaida

Tyrimo organizatoriai pastebėjo, kad didėja paklausa sirgalių duomenims ir sporto organizacijų skaitmeniniam turtui. Sporto žiniasklaidos srityje didelės technologijų įmonės tapo aktyvesnės, patobulėjo daugialypės terpės paslaugos platformos, o tiesiogiai vartotojami paslaugų modeliai (angl. direct-to-consumer models) tapo įprastesni.

Gauti tyrimo rezultatai dar labiau pabrėžė surenkamų duomenų apie sirgalius vertę. Respondentai nurodė, kad prekių ženklų, bendradarbiaujančių su sporto organizacijomis, lūkesčiai apima ir geresnę prieigą prie sirgalių duomenų. Įvairių prekių ženklų atstovai vis labiau nori suprasti, kas iš tikrųjų yra jų sirgaliai, kas sieja ir kas skatina tam tikrą jų elgesį. Be vertingų įžvalgų ir reikšmingų duomenų, pasak respondentų, prekių ženklų savininkai taip pat nori bendradarbiauti, kuriant turinį. Kartu su sportininkais jie suvokia autentiškumo svarbą skaitmeniniame pasaulyje. Prieiga prie skaitmeninės produkcijos (angl. digital inventories) ir lyderystė, kuriant turinio istoriją, padeda prekių ženklams užtikrinti, kad žinutė bus autentiška ir įtakinga.

Ne mažiau svarbus yra kultūrinis tikslo ir vertybių suderinamumas. Prekių ženklai ir sporto organizacijos susiduria su didėjančiu sportininkų aktyvumu, sirgalių lūkesčiais ir didesniu spaudimu elgtis socialiai atsakingai.

Tyrimo respondentai nurodė, kad sporto organizacijos turės būti kūrybiškesnės, platindamos savo turinį įvairiose platformose, jeigu norės būti sėkmingos ateinančiais 3–5 metais. Turinio platintojai taip pat suvokia sparčiai augančias transliacijų galimybes ir naujų skaitmeninių modelių atsiradimą, lyginant su tradiciniais modeliais.

Sporto investuotojas Petter Hutton teigė: „Organizacijos turėtų investuoti į duomenų analitiką, padedančią pasakoti istoriją ir taip suteiktų didesnę reikšmę produkto vertei. Subjektai, turintys gebėjimą surinkti tinkamus duomenis ir tinkamai paskirstyti išteklius, šioje rinkoje turėtų iškilti. Sportas turi unikalų veiklos turinio patrauklumą, tačiau jis taip pat turi atskleisti ir pateikti naujiems vartotojams suprantamą istoriją.“

Tvarumas sporte

Tvarumo klausimai tokie kaip klimato kaita, didėjantys pagrindinių suinteresuotųjų grupių lūkesčiai, sporto organizacijoms leido padaryti pažangą, kuriant strategijas ir vystantis link labiau subalansuotos aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (angl. Environment, Social and Governance, ESG) įgyvendinimo.

Aplinkos tvarumas plačiai pripažįstamas kaip sritis, kurioje būtina padaryti didelę pažangą. Sporto organizacijoms tenka priimti investicinius ir kasdienius sprendimus, susijusius su sudėtingais klausimais, tokiais kaip energijos naudojimas arenose, atliekų tvarkymas ir kelionės. Efektyvus šių klausimų valdymas turi visiškai atsispindėti visuose naujuose projektuose ir turėtų būti pritaikytas prie jau esamų sporto statinių kasdienio valdymo.

Jau egzistuoja didesnis suvokimas apie reikalingą transformacijos mastą, tačiau pokyčiams pagrindine kliūtimi dažnai išlieka organizacinė kultūra. Svarbu, kaip vertinamos reikšmingos ESG pasekmės įmonių strategijoms ir verslo plėtrai. Didėjant jaunosios kartos ir sirgalių lūkesčiams, ESG tapo svarbiu pokyčių imperatyvu. Sporto organizacijos turėtų tam skirti dėmesį ir būti pasirengusios tam tikrų rizikos veiksnių suvaldymui.

Statant naujas arenas ir rengiant pagrindinius planus, aplinkosaugos aspektai turėtų būti tinkamai integruoti didžiuosiuose sporto renginiuose. Pasak tyrimo respondentų, aukščiausio lygio sporto renginius, darant tvaresniais, didelę įtaką turės renginio žalos aplinkai mažinimas ir tvaraus bei ilgalaikio sporto infrastruktūros naudojimo užtikrinimas. Dėl šios priežasties labai svarbu dalintis gerąja patirtimi ir išmoktomis pamokomis su ateities sporto renginių organizatoriais, vertinant tai kaip mokymosi palikimą.

Šiandien pagrindinis dėmesys yra sutelktas į didžiųjų sporto renginių ir statinių palikimą. Šis dažnai susijęs su efektyvesniu arenų ir infrastruktūros naudojimu po renginio, įskaitant daugiafunkcionalumą ir atnaujinimus.

Su didėjančiu sportininkų aktyvumu, sirgalių lūkesčiais, žiniasklaidos stebėjimu ir tikslingu rėmimu didžiųjų sporto renginių organizatoriai turi iniciatyviai valdyti daug platesnį sporto infrastruktūros naudojimo po renginio galimybių ir rizikų sąrašą.

„Paryžius 2024“ siekia tapti pradininku, pakeliant ESG įtraukimą ir veiksmus į naują lygmenį. Tikslas yra parodyti pasauliui, kad ambicingos ir įspūdingos vasaros olimpinės žaidynės gali būti derinamos su ekonominiais, socialinės ir aplinkosaugos atsakomybės principais. 

Pagal pwc.co.uk / SportsSurvey parengė Nacionalinės sporto agentūros Kompetencijų centro vyr. specialistas Albertas Savanevičius